Kwaliteitsbescherming

Kwaliteitsbescherming van de afdichting

Bescherming bij volledige uitdroging en laagdiktecontrole


Meting van de natte laagdikte

De kwaliteitsbescherming van afdichtingen wordt in de norm 18195 beschreven. De controle kan snel en makkelijk worden uitgevoerd. Ze biedt de uitvoerder een grote veiligheid en geldt voor de opdrachtgever als bewijs voor de geleverde prestatie. In het ka- der van de kwaliteitsbescherming wordt de natte laagdikte die door de fabrikant wordt bepaald, door meerdere metingen gecontroleerd.

Er vinden ten minste 20 metingen per object plaats, resp. 20 metingen per 100 m2. De resultaten worden in een uitvoeringsprotocol vastgelegd*. Dit type controle garandeert voldoende droge laagdikte over het totale oppervlak. 


Controle van de volledige uitdroging

Naast de natte laagdikte wordt ook de volledige uitdroging gecontroleerd. Bij de reactieve afdichting BOTAMENT RD 2 THE GREEN 1

moet deze controle aan de hand van optische controle van de volledige uitdroging gebeuren. Bij dikke bitumineuze bekleding wordt de toenemende volledige uitdroging door middel van een vernietigendeproefopeenreferentieobject bepaald. Daartoe wordt een spie van de dikke bitumineuze bekleding aangebracht op een ondergrond die met het metselwerk overeenstemt. Deze moet in de bouwput worden opgeslagen, omdat hier de meest ongunstige uitdrogingsvoorwaarden heersen. 

 

Afhankelijk van het gebruikte materiaal en de heersende weersomstandigheden, wordt de bitumenspie na 2-3 dagen met een cuttermes aangesneden. Pas wanneer het materiaal een vaste en compacte toestand heeft bereikt, kan van een volledige uitdroging worden uitgegaan. Pas dan kan men beginnen met het aanbrengen van de drainageen beschermplaat DS 993. De afzonderlijke controles moeten bij afdichtingswerkzaamheden in elk geval schriftelijk worden aangetoond. Wij stellen u hiertoe graag ons uitvoeringsprotocol* ter beschikking. 

 

 

*De volledige 3-pagina productie-rapport beschikbaar te downloaden op www.botament.com 

Praktijk tip:

1

Meting van de natte laagdikte 

2

Vernietigende proef op het referentieobject 

System-Komponente
Ansprechpartner finden