Nieuwbouw

Grondwater, niet-stuwend en stuwend kwelwater

Bitumineuze bouwwerkafdichting met machinale en handmatige verwerking


De uitvoering van bouwwerkafdichtingen tegen grondwater en niet-stuwend kwelwater wordt in deel 4 van DIN 18195 geregeld. Omdat elk type bodem vocht kan opnemen en opslaan, moet steeds worden uitgegaan van grondwater als minimale belasting. Daarbij moeten de bodem onder de grondlaag en het gebruikte vulmateriaal zo doorlatend zijn (waterdoorlatendheidscoëfficiënt k≥ 10-4 m/s), dat water in vloeibare vorm van de terreinhoogte tot aan de vrije grondwaterstand ongehinderd kan kwellen.

Ook na sterke neerslag mag zich geen water voor de afdichting ophopen.
Wordt bij weinig doorlatende bodems (waterdoorlatendheids- coëfficiënt k < 10-4 m/s) echter een drainage volgens DIN 4095 ingebouwd, dan kan ook volgens belasting 4 worden afgedicht. Maar ook hier mag zich op geen enkel moment water voor de afdichting ophopen en er druk op uitoefenen. 

Praktijk tip:

Tijdbesparende verwerking met de Airless Piston Pump Heavy Coat 960 G van WAGNER. 

1

Aanbrengen van de eerste laag BOTAMENT BM 92 Schnell

2

Volgens belasting: Verstevigingsmiddel BOTAMENT GS 98 in de eerste laag verwerken. 

3

Aanbrengen van de tweede laag BOTAMENT BM 92 Schnell

4

Volvlakkig plamuren van de tweede laag. 

5

Tijdsbesparing door aanbrengen van BOTAMENT BM 92 Schnell met de spuitmachine. 

System-Komponente
Ansprechpartner finden