Nieuwbouw

Overgangen vakkundig uitvoeren

Voegbanden en buisdoorvoeringen


Afdichtingen over voegen moeten het indringen van vocht via de voegen in het bouwwerk verhinderen. Ze worden aan vele belastingen blootgesteld als gevolg van bewegingen van bouwdelen, temperatuurschommelingen en waterdruk. Bij oppervlakteafdichtingen van kunststofgemodificeerde dikke bitumineuze bekledingen en reactieve afdichtingen gebeurt de afdichting over voegen met voegbanden van kunststofafdichtingsstroken die met het materiaal compatibel zijn en die een vlies- of textielbedekking hebben voor de inbedding in het afdichtingsmateriaal. Bij oppervlakteafdichtingen van koudzelfklevende bitumineuze stroken moet de afdichting over de voegen met een extra KSK-strook van ten minste 30 cm breed worden verstevigd. Doorboringen, aanen afsluitingen moeten zo worden gepland en uitgevoerd, dat er geen vocht achter of onderdoor kan lopen. Ze moeten zo worden geplaatst dat de bouwwerkafdichting vakkundig kan worden aangesloten. 

Praktijk tip:

BOTAMENT D 12 Diepteverkiezeling

  • Met sproeier aan te brengen grondering voor alle dikke bitumencoatings
  • Verdicht mineralen ondergronden
  • In de verhouding 1:1 met water mengen
  • Oplosmiddelvrij

 

BOTAMENT D 12 is niet alleen geschikt als diepteverkiezeling voor de versteviging van licht gezandstraalde ondergronden, maar kan ook als grondlaag op pleister worden gebruikt. Het product beperkt de zuigkracht van ondergronden binnen en buiten, en is oplosmiddelvrij. 

1

Bouwscheidingsvoegen met voegband BOTAMENT B 180 overbruggen 

2

Bij afdichtingswerkzaamheden tegen grondvocht en niet-stuwend kwelwater doorvoeringen met holplinten aan de dikke bitumineuze bekleding aanwerken 

3

Bij afdichtingswerkzaamheden tegen stuwend kwelwater en drukkend water doorvoeringen door middel van los-vastflensconstructies uitvoeren 

4

Later aangebrachte lichtkoepels verwerken 

System-Komponente
Ansprechpartner finden