Algemene informatie en verplichte informatie

Botament neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk op deze website is:

Botament GmbH

Bij Kruppwald 1
46238 Bottrop
Duitsland

Telefoon: +49 2041 / 101-90
Fax: +49 2041 / 101-987

E-mailadres: info@botament.de

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor ons bedrijf, die te bereiken is op het volgende e-mailadres:

E-mailadres: dsb@mc-bauchemie.de

opslag duur

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn is vermeld, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet meer van toepassing is. Als u een legitiem verzoek om verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval worden de gegevens verwijderd zodra deze redenen niet meer bestaan.

Opmerking over gegevensoverdracht naar de VS en andere derde landen

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de VS of andere derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt in deze derde landen. We willen erop wijzen dat in deze landen geen niveau van gegevensbescherming kan worden gegarandeerd dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Zo zijn Amerikaanse bedrijven verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan veiligheidsautoriteiten zonder dat u als betrokkene hiertegen juridische stappen kunt ondernemen. Het kan daarom niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten (bijvoorbeeld geheime diensten) uw gegevens verwerken, evalueren en permanent opslaan op Amerikaanse servers voor monitoringdoeleinden. Wij hebben geen invloed op deze verwerkingsactiviteiten.

Datenerfassung auf unserer Webseite

Serverlogbestanden

Elke keer dat u onze website bezoekt, is het technisch onvermijdelijk dat bepaalde gegevens via uw webbrowser naar ons worden verzonden. Dit zijn meestal:
• IP adres
• Datum en tijd van de aanvraag
• Naam van het opgevraagde bestand
• Hoeveelheid overgedragen gegevens
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Website waarvan het verzoek afkomstig is
• Browsertype en browserversie
• Gebruikt besturingssysteem
We hebben deze gegevens nodig om een ​​vlot en comfortabel gebruik van onze website mogelijk te maken. Deze gegevens zijn ook nodig om eventuele misbruikaanvallen op het systeem op te sporen.
Enerzijds verwijzen wij naar ons gerechtvaardigd belang om u een website te kunnen aanbieden (artikel 6 lid 1 sub f AVG). Aan de andere kant over het verstrekken van gegevens in het geval van mogelijke wetsovertredingen voor wetshandhavingsinstanties (artikel 6, lid 1, onder c) AVG).
Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De gegevens worden alleen doorgegeven aan onze hostingprovider. De verzending naar landen buiten de EU is niet bedoeld.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de door u gebruikte internetbrowser op uw computer worden opgeslagen en opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde informatie, zoals bezochte websites, locatiegegevens en IP-adressen, toe te wijzen aan een internetbrowser.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.
Cookies worden gebruikt om het bezoek aan de website comfortabeler, effectiever en veiliger te maken, bijvoorbeeld om de gebruiker de voorkeurstaal aan te bieden. Daarbij verwijzen wij naar ons legitiem belang overeenkomstig Art. Art. 6, lid. 1 lit. f DSGVO om de bezoekers van onze website technisch foutloze en geoptimaliseerde diensten te kunnen leveren.
Op onze website worden ook cookies van andere bedrijven gebruikt voor reclame, analyse en functionaliteit (cookies van derden). Zie voor meer informatie de desbetreffende verklaringen in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Indien toestemming voor de opslag van deze cookies is gevraagd, is deze opslag gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a.). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website gebruikt de Borlabs Cookie Consent-technologie om uw toestemming te verkrijgen voor het opslaan van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. De leverancier van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).
Wanneer u onze website bezoekt, wordt een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemmingen of de herroeping daarvan worden opgeslagen. Deze gegevens worden niet gedeeld met de cookie provider van Borlabs.
De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen of de Borlabs-cookie zelf verwijdert, of totdat het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet. Details over de gegevensverwerking van Borlabs Cookie zijn te vinden op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.
Het gebruik van de cookietoestemmingstechnologie van Borlabs gebeurt om de wettelijk vereiste toestemmingen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1. 1 lit. c GDPR.

Contactformulieren

Op onze website bieden wij u verschillende contactformulieren om op vrijwillige basis met ons in contact te komen. Wij verzamelen de volgende gegevens in het kader van de contactformulieren: Voornaam, achternaam, bedrijf, e-mail, telefoon, adres alsmede de reden waarom u contact met ons opneemt of informatie die u ons wilt sturen met betrekking tot uw aanvraag.

De contactformulieren zijn specifiek voor de volgende gelegenheden:

Algemene contactaanvraag

Dit geeft u een algemene manier om contact met ons op te nemen, bijvoorbeeld om een telefoontje of e-mailbericht aan te vragen. Wij gebruiken uw gegevens om u te bellen of een antwoord te sturen.

Bezoek ter plaatse

Wij bieden u de service van een bezoek ter plaatse door een vertegenwoordiger ter plaatse of een toepassingsingenieur. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag te verwerken, een afspraak te maken en eventuele vervolgvragen te beantwoorden.

Dealer worden

Wij zijn blij als wij nieuwe dealers als klant kunnen winnen. Ons contactformulier biedt u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen over dit onderwerp. Wij zullen uw gegevens gebruiken om op verzoek contact met u op te nemen over dit onderwerp.

Botament aanhangwagen ter plaatse

Wij bieden u het gebruik van onze Botament Trailer ter ondersteuning van uw klantenevenementen op locatie. Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen en de mogelijkheden van het gebruik van de trailer en afspraken met u te bespreken.

Botamentische evenementen

Als u zich wilt inschrijven voor een van onze vele opleidingen, evenementen of campagnes, dan kan dat ook via een contactformulier. Wij gebruiken uw gegevens om contact met u op te nemen en om het soort evenement en de data met u te bespreken.

Aanvraaginstructies downloaden

Zodat u onze producten ook professioneel kunt verwerken, bieden wij u de mogelijkheid om toepassingsinstructies te downloaden. Daarbij gebruiken wij uw gegevens om u de sollicitatie-instructies digitaal te verstrekken. Als u akkoord gaat, kunt u ook een bezoek ter plaatse met ons afspreken. Vink in dat geval het betreffende vakje aan.

Brochure bestellen

Als u een selectie van onze huidige brochures wilt bestellen, vul dan het bijbehorende contactformulier in. Wij hebben uw gegevens nodig om u het informatiemateriaal per post te kunnen toesturen. Voor de verzending geven wij uw gegevens door aan de volgende firma: Prowerb, Huissener Straße 7-9, 47533 Kleve, die de verzending van de brochures in onze opdracht uitvoert. Het privacybeleid van Prowerb vindt u hier: https://www.prowerb.de/datenschutzerklaerung/

Voorbeeld bestelling

Voor geselecteerde producten bieden wij u de mogelijkheid een gratis monster te bestellen om u te overtuigen van de kwaliteit en de eigenschappen. Om u het monster te kunnen toesturen en eventueel te demonstreren, hebben wij de gegevens nodig die u in het contactformulier heeft ingevuld.

Met de verwerking van uw gegevens, die wij in het kader van de individuele contactformulieren verzamelen, streven wij ons gerechtvaardigd belang na om uw aanvragen te verwerken en u de gevraagde informatie of diensten te leveren (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of initiëren wij precontractuele maatregelen om een overeenkomst te sluiten, indien van toepassing (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Door op het vakje “Contact opnemen” te klikken, geeft u uw toestemming volgens de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6, lid. 1 lit. een DSGVO dat wij contact met u moeten opnemen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevens worden doorgegeven aan medewerkers van ons concern en externe dienstverleners om uw aanvragen te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.
Het gebruik van onze contactformulieren is vrijwillig. U kunt ook te allen tijde op andere manieren contact met ons opnemen (bijvoorbeeld per post, e-mail, telefoon).
Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens via de tool “Actieve campagne” in de cookiebanner onder Marketing, gebruiken wij de gegevens die u hebt ingevuld in een van de contactformulieren om met u in contact te komen, eventuele interesses van uw kant te bevragen en u passende oplossingen te kunnen bieden. Als u geen toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens alleen verwerkt voor de doeleinden die u in het contactformulier hebt opgegeven. Zie voor meer informatie de onderstaande privacyverklaring van Active Campaign.
In principe wissen wij persoonsgegevens wanneer uw aanvraag definitief is verwerkt en er geen verdere opslag nodig is (bijv. verdere contactvereisten voor de totstandbrenging en ontwikkeling van een samenwerking of voor het sluiten van een overeenkomst) of wanneer u bezwaar maakt tegen verdere verwerking. Een vereiste kan met name bestaan wanneer de gegevens nog nodig zijn om contractuele diensten te vervullen, om garantieclaims te controleren en, in voorkomend geval, deze te kunnen toekennen of af te wenden. In het geval van wettelijke bewaarplichten wordt de verwijdering pas in aanmerking genomen na het verstrijken van de desbetreffende bewaarplicht.

Botament Shop

Op onze website heeft u de mogelijkheid om via onze reclamepartner Sympathie-Werbe-Service reclamemateriaal te bestellen of premies uit verkoopacties te verzilveren. Wanneer u de pagina oproept, wordt u doorverwezen naar het bedrijf Sympathie-Werbe-Service, waar u het gewenste reclamemateriaal kunt selecteren en een winkelmandje kunt samenstellen. Bij uw eerste inschrijving kiest u een wachtwoord en worden bedrijf, titel, voornaam, achternaam, adres, telefoon, fax (optioneel) en e-mail en de wijze van betaling geregistreerd. Als u geregistreerd bent, kunt u inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord om een bestelling te plaatsen.
Met het Botament Shop-aanbod op onze website bieden wij u de mogelijkheid om online promotieartikelen te bestellen of beloningen te verzilveren. Daarbij verwijzen wij naar ons gerechtvaardigd belang om u de mogelijkheid te kunnen bieden om promotieartikelen of premies online te bestellen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO). Wij gebruiken uw gegevens ook om ons reclamemateriaal te optimaliseren en om contact met u op te nemen in geval van een klacht. In het geval van betaalde reclamemedia is artikel 6, lid 6, van toepassing. 1 lit. b DSGVO voor het opstellen van een factuur als onderdeel van de contractverwerking.
Uw contactgegevens voor registratie en bestelling zijn beschikbaar bij Sympathie-Werbemittel-Service. Contact: Sympathie-Werbe-Service, Falscheider Str. 5-7, 32584 Löhne. Het privacybeleid van Sympathie-Werbe-Service vindt u hier: https://botament.sympathie-werbe-service.de/
In principe verwijderen wij persoonsgegevens wanneer uw aanvraag definitief is verwerkt en er geen verdere opslag nodig is (bijv. klachten en eventuele garantieclaims).

lichaamsgenerator

Wij bieden u op onze website een setup-generator waarmee u onze producten kunt configureren. Daartoe verzamelen en verwerken wij de door u verstrekte informatie: Bedrijf, titel, voornaam, achternaam, adres, e-mail, type constructie, alsmede gegevens over het object, zoals nieuwbouw, verbouwing, renovatie, alsmede informatie over het materiaal, type installatie, oppervlaktegrootte, ondergrond. In het algemeen worden de gegevens gevraagd die nodig zijn voor een professioneel correcte productaanbeveling. Desgewenst kunt u de gekozen configuratie opslaan en op een later tijdstip opvragen. Daartoe verwerken wij aanvullend een objectgebonden ID-nummer. De rechtsgrondslag voor het aangeboden gebruik van de opbouwgenerator is ons gerechtvaardigd belang om een productconfiguratietool op onze website aan te bieden (art. 6, lid 1 lit. f DSGVO) en zo in contact te komen met potentiële klanten (art. 6, lid 1 lit. b DSGVO). Het gebruik van de opbouwgenerator is vrijwillig en staat los van het gebruik van de rest van de website. Wij bewaren de persoonsgegevens die in het kader van de opbouwgenerator worden verzameld, doorgaans 5 jaar. Het is niet de bedoeling deze gegevens voor andere doeleinden te gebruiken. Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers en/of aan landen buiten de EU. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens via de tool “Actieve campagne” in de cookiebanner onder Marketingdoeleinden, gebruiken wij de gegevens die u hebt ingevoerd in het contactformulier van de bouwgenerator om contact met u op te nemen om te informeren naar eventuele interesses van uw kant en om u passende oplossingen te kunnen bieden. Als u geen toestemming hebt gegeven, worden uw gegevens uitsluitend verwerkt voor het doel dat u in het contactformulier hebt opgegeven. Zie voor meer informatie de onderstaande privacyverklaring van Active Campaign.
Wij behouden ons het recht voor uw e-mailadres in het kader van het gebruik van de opbouwgenerator te gebruiken om u per e-mail nadere informatie over soortgelijke producten en diensten van ons toe te zenden. U kunt te allen tijde en zonder bijzondere kosten bezwaar maken tegen de verzending van dergelijke e-mails. Daartoe kunt u de afmeldlink aan het einde van elke verzonden e-mail gebruiken of een e-mail sturen naar de in het impressum vermelde contactgegevens. In geval van herroeping worden uw gegevens gewist. De informatie hierover blijft 3 jaar gedocumenteerd en wordt daarna ook gewist.

Registratie voor VIP Club NFL

Op onze website heeft u als verwerker van onze producten voor natte en vochtige ruimteoplossingen de mogelijkheid om u te registreren voor ons VIP Club NFL portaal. U kunt uw contactgegevens zoals voornaam, achternaam, bedrijf, eigenaar, handelsregisternummer, bedrijfsgrootte, e-mail, telefoon, adres in het daarvoor bestemde formulier invullen en ontvangt dan een e-mail ter bevestiging. Na succesvolle registratie sturen wij u een uitnodiging voor onze trainingen, waarna u wordt geactiveerd voor objectregistratie.
U kunt nu uw objectgegevens incl. Upload beeldmateriaal en ontvang een garantieverlenging na positieve verificatie van de professionele verwerking van onze producten. Bovendien ontvangt u regelmatig uitnodigingen voor bijscholingscursussen.
Wij behouden ons het recht voor om de foto’s van de woning die als onderdeel van de woningregistratie zijn geüpload te gebruiken voor referentie- en promotiedoeleinden op onze sociale mediakanalen, onze website en voor andere promotiedoeleinden. Indien uw gegevens in een dergelijk geval worden gepubliceerd (website, social media platforms), wordt u hierover geïnformeerd in het kader van een toestemmingsverklaring (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Gelieve ook rekening te houden met de toepasselijke regelgeving inzake het gebruik van beeldmateriaal en de bijbehorende auteursrechten.

De verwerking van uw gegevens, die wij in het kader van de registratie voor het NFL-portaal verzamelen, dient ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij de ontwikkeling van de samenwerking met onze verwerkende klanten door middel van regelmatige scholing, beoordeling van objectuitvoeringen en uitgebreide garantie. Wij gebruiken de foto’s en informatie die u verstrekt voor onze reclame. Wij verwijzen naar artikel 6, lid 6. 1 lit. f DSGVO en op art. 6 lid. 1 lit. b DSGVO voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst (garantieovereenkomst).
De gegevens worden doorgegeven aan medewerkers van ons concern en externe dienstverleners om uw aanvragen te verwerken, voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.
Wij wissen persoonlijke gegevens over het algemeen wanneer uw aanvraag definitief is verwerkt en er geen noodzaak is voor verdere opslag (bijv. verdere contactvereisten voor het tot stand brengen en ontwikkelen van een samenwerking of voor het sluiten van een overeenkomst) of wanneer u bezwaar maakt tegen verdere verwerking. Een vereiste kan met name bestaan wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van contractuele diensten, voor de controle van garantie- en eventuele garantieclaims en om deze te kunnen inwilligen of afwenden. In het geval van wettelijke bewaarplichten wordt de verwijdering pas in aanmerking genomen na het verstrijken van de desbetreffende bewaarplicht. Indien wij met u een garantieovereenkomst hebben gesloten, worden de in dit kader verzamelde gegevens na 10 jaar gewist.

Nieuwsbrief

Als u de op deze website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij van u een bindend e-mailadres en aanvullende gegevens (voornaam, achternaam, bedrijf, e-mail) nodig om u persoonlijk te kunnen aanspreken en u eventueel te kunnen identificeren als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen. Als de inschrijving voor de nieuwsbrief gekoppeld is aan een incentive, hebben wij ook uw adresgegevens nodig (straat, postcode en woonplaats). Voor de verzending van de incentives geven wij uw gegevens door aan het volgende bedrijf: Prowerb, Huissener Straße 7-9, 47533 Kleve. Het privacybeleid van Prowerb vindt u hier: https://www.prowerb.de/datenschutzerklaerung/
Wij gebruiken de tool “Active Campaign” om de door u ingevoerde gegevens te verzamelen en te verwerken en om de nieuwsbrief te versturen. De toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief staat los van het feit of u al dan niet toestemming hebt gegeven in de cookiebanner onder marketingdoeleinden. Zie voor meer informatie de onderstaande privacyverklaring van Active Campaign.
Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. De verwerking van de in het registratieformulier ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Wij gebruiken hiervoor de dubbele opt-in procedure. U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw e-mailadres en andere gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de links “Uitschrijven” of “Instellingen beheren” of door een e-mail te sturen naar de verantwoordelijke persoon. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft onverlet. Na afmelding worden uw gegevens binnen 14 dagen uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd. We bewaren de documentatie hierover 3 jaar en verwijderen deze dan.
In het geval dat een incentive wordt verstuurd, verwijderen wij uw adresgegevens binnen 14 dagen nadat de mailing heeft plaatsgevonden.

Deelname aan online seminars

Wij maken in onze communicatie met derden steeds meer gebruik van digitale media. Dit zijn online seminars om onze opleidingen digitaal te kunnen aanbieden aan klanten en geïnteresseerden.
Persoonsgegevens worden verwerkt bij de inschrijving voor een online seminar of tijdens de uitvoering van het seminar. Dit zijn meestal:
– Gebruikersgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, telefoon (optioneel), profielfoto (optioneel)
– Vergadering metadata: Onderwerp, IP-adressen van deelnemers, informatie over apparatuur/hardware
– Voor opnames (optioneel): MP4 bestand van alle video, audio en presentatie opnames, M4A bestand van alle audio opnames, tekstbestand van de online vergadering chat.
– Bij het inbellen met de telefoon: Aanduiding van het inkomende en uitgaande oproepnummer, landsnaam, begin- en eindtijd. Indien nodig kunnen verdere verbindingsgegevens zoals het IP-adres van het apparaat worden opgeslagen.
Wij verwerken deze gegevens zodat wij u informatie kunnen sturen voor de inschrijving of de inhoud van de bijeenkomst of het evenement of zodat wij de bijeenkomst kunnen houden. Indien van toepassing kunnen dit ook precontractuele maatregelen zijn voor het sluiten van een overeenkomst of een belastbaar feit waarvoor wij u vervolgens een factuur sturen.
Als rechtsgrondslag verwijzen wij naar ons gerechtvaardigd belang om met u online te communiceren of u online informatie te kunnen verstrekken in de vorm van een online seminar (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of om precontractuele maatregelen te initiëren (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). In het geval van een online seminar waarvoor kosten in rekening worden gebracht, hebben wij uw gegevens nodig om u een factuur te kunnen sturen in overeenstemming met de overeenkomst (art. 6 lid 1 lit. b DSGVO). Zonder de verwerking van uw gegevens is deelname aan een videoconferentie of online seminar niet mogelijk. U hebt natuurlijk ook de mogelijkheid om op een andere manier contact met ons op te nemen of deel te nemen aan bepaalde face-to-face cursussen, hoewel de inhoud daarvan kan variëren.
Wij gebruiken de tool “GoToWebinar” om online seminars te houden. U kunt GoToWebinar gebruiken door de software vooraf te downloaden. U kunt GoToWebinar ook gebruiken in een browser-only versie.
Als u zich wilt inschrijven voor een online seminar, wordt u doorgestuurd naar de website van GoToWebinar.
“GoToWebinar” is een dienst van LogMeIn, Inc. gevestigd in Boston, Massachusetts. Wij hebben met LogMeIN een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door het sluiten van de modelcontractbepalingen van de EU. Meer informatie vindt u hier: https://www.logmein.com/de/legal/privacy
https://logmeincdn.azureedge.ne/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf
Als wij online seminars willen opnemen voor interne doeleinden, zoals het maken van notulen of trainingsvideo’s, zullen wij u vooraf informeren en om uw toestemming vragen. Het feit van opname wordt u ook getoond. Houd er ook rekening mee dat chatgesprekken en vragen van deelnemers ook kunnen worden opgenomen voor protocollaire doeleinden en follow-up. De opnames worden lokaal opgeslagen op de computer van de organisator.
Als u het er niet mee eens bent, kunt u de conferentie of het seminar verlaten of beïnvloeden dat u slechts luistert en toekijkt zonder in beeld en geluid te worden waargenomen door de moderator of andere deelnemers door de juiste instellingen in het programma aan te brengen. Deelname aan chats of het stellen van vragen is dan niet mogelijk.
De persoonsgegevens die in verband met de deelname aan onlineseminars worden verwerkt, worden niet aan derden doorgegeven. Tenzij de openbaarmaking van deze gegevens voortvloeit uit de inhoud en het doel van het onlineseminar, bijvoorbeeld door de toezending van aanvullende informatie, de toezending van aanbiedingen of de bemiddeling van contactpersonen.
Na afloop van de onlineseminars worden de verzamelde gegevens gewist, tenzij de gegevens nodig zijn voor andere doeleinden en op een andere rechtsgrondslag (bv. aangaan van een zakelijke relatie, toezending van informatie of opleidingsmateriaal, toezending van een factuur).

Registratie voor evenementen en activiteiten

Op onze website kunt u zich online inschrijven voor trainingen en evenementen. De registratie vindt plaats via de externe dienstverlener Eventbrite. Contact: Eventbrite Inc, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, VS met vertegenwoordiging Eventbrite NL BV, Silodam 402, 1013AW, Amsterdam, Nederland. Hierna Eventbrite genoemd.
Wanneer je je online registreert, verzamelt Eventbrite alle informatie die je bij de registratie verstrekt (naam, e-mailadres, enz.). Daarnaast worden ook uw IP-adres en andere metadata (browser, besturingssysteem, versie, eindapparaat) en, in het geval van een betaald evenement, uw betalingsgegevens geregistreerd. Je kunt het privacybeleid van Eventbrite hier bekijken:
https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.
Het doel van de registratiefunctie is u een gemakkelijke online registratiemogelijkheid op onze website te bieden. Bovendien hebben wij de gegevens nodig om u in geval van een belastbaar feit een factuur te kunnen sturen.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is art. Art. 6, lid. 1 lit. f DSGVO, wij hebben er een gerechtvaardigd belang bij u een gemakkelijke online registratiemogelijkheid op onze website te kunnen bieden. Bovendien is artikel 6, lid 6, van toepassing. 1 lit. b DSGVO voor het opstellen van een factuur als onderdeel van de contractverwerking voor een betaald evenement.
Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. een DSGVO, voor zover de toestemming de opslag van cookies omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
We hebben een overeenkomst inzake ordergegevens gesloten met Eventbrite. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door het sluiten van de modelcontractbepalingen van de EU. Meer informatie vindt u hier:
https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.
Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan medewerkers binnen ons concern en aan externe dienstverleners voor verdere verwerking indien dit noodzakelijk is voor het leveren van de diensten. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers.
De door u ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

Deelname aan loterijen

De wedstrijden staan alleen open voor professionals uit de bouwsector. Van tijd tot tijd kunt u op onze website deelnemen aan wedstrijden. In dat geval stuurt u ons naast de gevraagde inzending (bv. foto’s) of oplossing ook uw e-mailadres en andere contactgegevens (naam, voornaam, adres), zodat wij u kunnen bedanken voor uw deelname en een prijs kunnen overhandigen als u wint. Daarbij verwijzen wij naar ons legitiem belang overeenkomstig Art. Art. 6, lid. 1 lit. f DSGVO in de zin van een aantrekkelijk en interactief ontwerp van ons online-aanbod. In geval van winst is het mogelijk dat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde die de opdracht krijgt de prijs op te sturen of te overhandigen. De voor dit doel gebruikte gegevens worden gewist zodra het doel van de opslag niet langer van toepassing is en geen wet- of regelgeving waaraan de verantwoordelijke is onderworpen zich hiertegen verzet. De gegevens worden niet doorgegeven aan een derde land. Als uw gegevens bij een winactie (website, social media platforms) gepubliceerd moeten worden, wordt u daarover geïnformeerd in het kader van een toestemmingsverklaring (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Gelieve ook rekening te houden met de in het kader van de wedstrijd geldende deelnemingsvoorwaarden, met name met betrekking tot het gebruik van beeldmateriaal en de bijbehorende auteursrechten. Wij behouden ons het recht voor uw e-mailadres in het kader van wedstrijden te gebruiken om u per e-mail nadere informatie te sturen over soortgelijke producten en diensten van ons. U kunt te allen tijde en zonder bijzondere kosten bezwaar maken tegen de verzending van dergelijke e-mails. Daartoe kunt u de afmeldlink aan het einde van elke verzonden e-mail gebruiken of een e-mail sturen naar de in het impressum vermelde contactgegevens. In geval van herroeping worden uw gegevens gewist. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan andere ontvangers.

Sociale media

Onze sociale media

Wij onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. Welke sociale netwerken wij in detail gebruiken, vindt u hieronder. Sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, enz. kunnen uw gebruikersgedrag meestal uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde social media-inhoud (bv. Like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze sociale mediasites leidt tot talrijke verwerkingen die relevant zijn voor de gegevensbescherming.

In detail: Als u ingelogd bent op uw social media-account en onze social media-aanwezigheid bezoekt, kan de exploitant van het social media-portaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het desbetreffende socialemediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door registratie van uw IP-adres. Met behulp van de aldus verzamelde gegevens kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kan op interesses gebaseerde reclame aan u worden getoond binnen en buiten de respectieve sociale media. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd. Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de sociale mediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen dus verdere verwerkingshandelingen verrichten. Voor details verwijzen wij naar de gebruiksvoorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van de respectieve socialemediaportalen.

Rechtsgrondslag

Onze sociale media zijn ontworpen om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. De door de sociale netwerken geïnitieerde analyseprocessen kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgrondslagen, die door de exploitanten van de sociale netwerken moeten worden vermeld (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO).

Verantwoordelijke persoon en handhaving van rechten

Als u een van onze social media sites (bijv. Facebook) bezoekt, zijn wij samen met de exploitant van het social media platform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. U kunt uw rechten (toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en klacht) in principe zowel tegenover de onderneming als tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking uitoefenen. en tegenover ons. de exploitant van het respectieve socialemediaportaal (bv. Facebook). Wij wijzen erop dat wij, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van socialemediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de socialemediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de respectieve provider.

Opslagperiode

De gegevens die door ons rechtstreeks via de aanwezigheid van sociale media worden verzameld, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.
Wij hebben geen invloed op de opslagperiode van uw gegevens, die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Voor details kunt u rechtstreeks contact opnemen met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale netwerken in detail

Facebook

We hebben een profiel op Facebook. De provider is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland met het moederbedrijf Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Hierna Facebook genoemd. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen. Wij hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst (Controller Addendum) gesloten met Facebook. Deze overeenkomst specificeert de gegevensverwerking waarvoor wij of Facebook verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken onder de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen onafhankelijk aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Zie voor details het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

We hebben een profiel op Instagram. De provider is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland met het moederbedrijf Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Hierna Instagram genoemd. De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381. Raadpleeg het privacybeleid van Instagram voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan: https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

We hebben een profiel op XING. De provider is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Raadpleeg het privacybeleid van XING voor meer informatie over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

We hebben een profiel op LinkedIn. Aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland met het moederbedrijf LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA met de dochteronderneming. Hierna LinkedIn genoemd. LinkedIn gebruikt advertentiecookies. Als u de advertentiecookies van LinkedIn wilt uitschakelen, gebruik dan de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs. Voor details over hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met het moederbedrijf Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Hierna YouTube genoemd. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe zij met jouw persoonlijke gegevens omgaan: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Webanalyse, reclame en andere tools

Actieve campagne

Op deze website gebruiken we “Active Campain” voor onze online marketingactiviteiten. Active Campaign is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Ierland. Contact: Active Campaign, 1 North Dearborn St. 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA en Charlesmont Exchange, Charlemont Street, Dublin, D02VN88, Ierland (hierna “Active Campaign” genoemd). Dit is een geïntegreerde softwareoplossing die wij gebruiken voor verschillende aspecten van onze online marketing. Deze omvatten onder meer:
E-mailmarketing (zowel nieuwsbrieven als geautomatiseerde mailings, bijvoorbeeld om downloads aan te bieden), contactbeheer en contactformulieren.
Met onze aanmeldingsdienst kunnen bezoekers van onze website meer te weten komen over ons bedrijf, inhoud downloaden en hun contactgegevens doorgeven. Deze informatie wordt opgeslagen op servers van onze softwarepartner Active Campaign. Ze kunnen door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn. Alle informatie die wij verzamelen valt onder dit privacybeleid. Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketingacties te optimaliseren.
De rechtsgrondslag voor het gebruik van de diensten van Active Campaign is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6, lid. 1 lit. f GDPR. Ons legitieme belang bij het gebruik van deze dienst is het optimaliseren van onze marketingmaatregelen en het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening op de website.
Bij elk bezoek aan onze website worden gegevens anoniem opgeslagen voor analysedoeleinden en cumulatief weergegeven in rapporten, tenzij u bezwaar maakt tegen de door het programma ingestelde cookie of uw toestemming geeft overeenkomstig § 4 van de Duitse wet op de gegevensbescherming. Art. 6, lid. 1 lit. een DSGVO hebben gegeven. Zodra u persoonsgegevens invoert en verstrekt via een formulier op de website, worden deze gegevens samengevoegd met de analysegegevens. Dit betreft echter alleen de gegevens die zijn verzameld door het plaatsen van een cookie. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onverlet.
Wij hebben met Active Campaign een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten. Een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd door het sluiten van de modelcontractbepalingen van de EU. Meer informatie vindt u hier: https://www.activecampaign.com/de/privacy-policy
https://activecampaign.com/legal/scc
https://activecampaign.com/de/legal/gdpr-updates/privacy-shield.

Facebook Pixel

Binnen ons online aanbod wordt de zogenaamde “Facebook-pixel” gebruikt. De provider is Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, met het moederbedrijf Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Hierna Facebook genoemd. Facebook Pixel kan worden gebruikt om het gedrag van websitebezoekers te volgen nadat ze zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.
De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties aanbieden op Facebook-pagina’s, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan door ons als beheerder van de site niet worden beïnvloed.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. een GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Voor zover persoonsgegevens op onze website met behulp van de hier beschreven tool worden verzameld en aan Facebook worden doorgegeven, zijn wij en Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland gezamenlijk verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking (art. 26 DSGVO). De gezamenlijke verantwoordelijkheid beperkt zich uitsluitend tot het verzamelen van de gegevens en de overdracht ervan aan Facebook. De verwerking door Facebook die na het doorsturen plaatsvindt, maakt geen deel uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gezamenlijk op ons rustende verplichtingen zijn vastgelegd in een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. De tekst van de overeenkomst is te vinden op: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij verantwoordelijk voor het verstrekken van de privacy-informatie bij het gebruik van de Facebook-tool en voor het implementeren van de tool op onze website op een manier die veilig is vanuit het oogpunt van gegevensbescherming. Facebook is verantwoordelijk voor de gegevensbeveiliging van Facebook-producten. U kunt de rechten van de betrokkenen (bijv. verzoeken om informatie) met betrekking tot de door Facebook verwerkte gegevens rechtstreeks bij Facebook doen gelden. Als u de rechten van de betrokkenen bij ons doet gelden, zijn wij verplicht deze aan Facebook door te geven.
Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” gebruiken in het gedeelte Advertentie-instellingen onder
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveer Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook.
Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met het moederbedrijf Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Hierna Google genoemd.
Met Google Analytics kan de beheerder van de website het gedrag van de bezoekers van de website analyseren. In dit proces ontvangt de website-driver verschillende gebruiksgegevens, zoals pagina-impressies, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden samengevat in een gebruikers-ID en toegewezen aan het respectieve eindapparaat van de websitebezoeker.
Google Analytics gebruikt technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bv. cookies). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. een GDPR. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Job verwerking

Wij hebben met Google een contract voor orderverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, met moederbedrijf Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Hierna Google genoemd.
Google Tag Manager is een tool waarmee wij tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen insluiten. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt voor het beheer en de weergave van de erdoor geïntegreerde instrumenten. Google Tag Manager verzamelt echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.
Het gebruik van de Google Tag Manager is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. een DSGVO, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site gebruikt zogenaamde Google Fonts, geleverd door Google, voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts zijn lokaal geïnstalleerd. Een verbinding met de servers van Google vindt niet plaats.
Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe lettertypen

Deze website gebruikt webfonts van Adobe voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypes. De provider is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).
Wanneer u deze website oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe, zodat ze correct kunnen worden weergegeven op uw eindapparaat. Daarbij maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen bij het verstrekken van de lettertypes.
De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 6. 1 lit. f GDPR. De beheerder van de website heeft een rechtmatig belang bij een uniforme presentatie van het lettertype op zijn website. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 6. 1 lit. een DSGVO, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker omvat. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U kunt het maken van een automatische verbinding te allen tijde verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw internetbrowser; onze site kan dan ook worden gebruikt, maar zonder de Adobe-lettertypen.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de modelcontractbepalingen van de EU-Commissie. Details vindt u hier: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.
Het privacybeleid van Adobe is te vinden op: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Uw rechten

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor volstaat het om ons bijvoorbeeld een informeel bericht per e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van het gegevensbeschermingsrecht heeft de betrokkene het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingsvraagstukken is de Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie NRW, Düsseldorf.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, verwijdering, blokkering

Overeenkomstig art. 15 DSGVO heeft u te allen tijde het recht MC-Bauchemie te verzoeken u uitgebreide informatie te verstrekken over de over u opgeslagen gegevens. Overeenkomstig art. 17 DSGVO kunt u te allen tijde eisen dat wij individuele persoonsgegevens corrigeren, wissen en blokkeren.