Deze opdruk is ook van toepassing op http://feuchtraumloesung.de en https://reaktivabdichtung.de en rundumfliese.de

Deze website is een informatieaanbod van de (informatie volgens § 5 TMG):

Botament GmbH

Am Kruppwald 1
46238 Bottrop

Tel. 02041 / 101-90
Fax 02041 / 101-987

Vertegenwoordigd door:

HRB 32660, Essen Plaatselijk Gerechtshof
Gedelegeerd bestuurder: Roland Schepers

Contact:

Tel.: 02041 / 101-90
Fax: 02041 / 101-987
E-mail: info(at)botament.de

Schrijf je in:

Rechtsvorm: GmbH
Zetel: 45133 Essen
HRB: 32660 – Essen Plaatselijk Gerechtshof

Omzetbelasting:

Identificatienummer voor de omzetbelasting overeenkomstig §27 a Umsatzsteuergesetz:
EN 15 40 40 064

Contactpersoon voor vragen over de website:

Melanie Parthe, Hoofd Marketing Gebouwendistributie

Tel.: 02041 / 101-90
Fax: 02041 / 101-987

E-mail: marketing(at)botament.de

Geschillenbeslechting

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een

de arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij, overeenkomstig § 7 lid 1 TMG is verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is evenwel slechts mogelijk vanaf het tijdstip waarop kennis is verkregen van een concrete inbreuk. Indien wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Wij hebben onze internetpagina’s zorgvuldig samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie juist en volledig is.

De op onze websites verstrekte informatie dient uitsluitend te worden opgevat als algemene informatie over Botament. Zij vormen geen vervanging voor deskundig advies, noch dienen zij als productadvies of als instructies voor het gebruik of de behandeling van Botamentproducten.

Voor specifieke vragen over onze producten en diensten kunt u contact met ons opnemen via deze webpagina’s of rechtstreeks in een van onze servicecentra.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte gebreken of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.

De informatie op deze website wordt voortdurend herzien en zal zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Aansprakelijkheid vloeit hier ook niet uit voort.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van de wet. Indien wij kennis krijgen van schendingen van de wet, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de exploitanten op deze pagina’s gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Indien wij kennis krijgen van inbreuken op de wet, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.