Duurzaamheid

Verantwoordelijkheid nemen:
Voor vandaag en morgen

Sinds haar oprichting heeft Botament er nauwlettend op toegezien dat de ingrediënten die zij gebruikt en de producten die zij vervaardigt onschadelijk zijn in termen van gezondheids- en milieuaspecten. Dit omvat ook een milieuvriendelijke en grondstofbesparende productie, alsmede de ontwikkeling van producten en oplossingen met een lage uitstoot.

Botament is lid van de DGNB

Duurzaamheid meetbaar maken is van cruciaal belang voor Botament. Deze meetbaarheid kan worden gerealiseerd met behulp van certificatiesystemen voor gebouwen.

De DGNB (Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen) is een non-profitorganisatie die in Stuttgart is gevestigd. Sinds de oprichting in 2007 zet de DGNB zich in voor aantoonbaar goede gebouwen en leefbare buurten, kortom voor een duurzame gebouwde omgeving. Het doel is de bouw- en vastgoedmarkt om te vormen tot een passend begrip van kwaliteit als basis voor verantwoord, duurzaam handelen.

BOTAMENTPRODUCTEN MET LAGE EMISSIE EN STOFREDUCTIE:
GOED VOOR MENS EN MILIEU

In de regel ligt Botament ver onder de wettelijke emissiegrenswaarden. Om het lage, onschadelijke emissieniveau duurzaam te documenteren, zijn veel producten uit het Botament-assortiment al getest volgens de EMICODE® als bijzonder emissiearm.

Wij hebben ook aandacht besteed aan de kwestie van de stofreductie. Veel van onze producten zijn omgebouwd tot stofreducerende formules. Dit is een voordeel voor de verwerker in zijn dagelijkse omgang met deze producten: het onaangenaam en schadelijk inademen van stof kan zo worden vermeden.

Icon Staubreduziert
Lage emissie

Producten met lage emissies

fgAsset 2

Milieuproductverklaringen (EPD)

fgAsset 3

Producten met GEV-EMICODE

fgAsset 2

Gegevens over duurzaamheid