Team Deutschland: Innendienst


Kaufmännische Leitung

Name: Stefan Wolf

Bereich: Kaufmännische Leitung

Telefon: 0 20 41 / 10 19 25

Telefax: 0 20 41 / 10 19 87

E-Mail: stefan.wolf[at]botament.de

Customer Service

Name: Reinhard Pozimski

Bereich: Leitung Customer Service

Telefon: 0 20 41 / 10 19 20

Telefax: 0 20 41 / 10 19 83

E-Mail: reinhard.pozimski[at]botament.de

Name: Sebastian Keutel

Bereich: Sachbearbeitung Nord Customer Service

Telefon: 0 20 41 / 10 19 22

Telefax: 0 20 41 / 10 19 83

E-mail: sebastian.keutel[at]botament.de

Name: Pascal Brüning

Bereich: Sachbearbeitung West Customer Service

Telefon: 0 20 41 / 10 19 39

Telefax: 0 20 41 / 10 19 83

E-Mail: pascal.bruening[at]botament.de

Name: Thomas Leitzgen

Bereich: Sachbearbeitung Süd Customer Service

Telefon: 0 20 41 / 10 19 23

Telefax: 0 20 41 / 10 19 83

E-Mail: thomas.leitzgen[at]botament.de

Name: Katrin Brauer

Bereich: Sachbearbeitung Ost Customer Service

Telefon: 0 20 41 / 10 19 57

Telefax: 0 20 41 / 10 19 83

E-Mail: katrin.brauer[at]botament.de

Name: Heike Mitrenga

Bereich: Sonderaufgaben Customer Service

Telefon: 0 20 41 / 10 19 21

Telefax: 0 20 41 / 10 19 83

E-Mail: heike.mitrenga[at]botament.de

Controlling

Name: Stephan Abel

Bereich: Teamleiter Controlling

Telefon: 0 20 41 / 10 19 24

Telefax: 0 20 41 / 10 19 83

E-Mail: stephan.abel[at]botament.de

Name: Olaf Knepper

Bereich: Controlling

Telefon: 0 20 1 / 24 51 436

Telefax: 0 20 41 / 10 19 83

E-Mail: olaf.knepper[at]mc-bauchemie.de

 

Name: Niklas Färber

Bereich: Controlling

Telefon: 0 20 41 / 10 19 53

Telefax: 0 20 41 / 10 19 83

E-Mail: niklas.faerber[at]botament.de

 

Sekretariat

Name:  Martyna Balcer

Bereich: Sekretariat

Telefon: 0 20 41 / 10 19 13

Telefax: 0 20 41 / 10 19 87

E-Mail: martyna.balcer[at]botament.de

Name: Birgit Ebert

Bereich: Sekretariat

Telefon: 0 20 41 / 10 19 12

Telefax: 0 20 41 / 10 19 87

E-Mail: birgit.ebert[at]botament.de