Murværksrenovering

Gode grunde til murværksrenovering

Permanent fugt i murværket er den hyppigste årsag til skader på bygningsvævet og det tilhørende værditab på bygninger. Mulige konsekvenser af fugt i murværket er skimmeldannelse, afskalning af pudsen på grund af saltaflejringer, allergiske reaktioner eller luftvejsproblemer. Ydermere medfører fugt i murværket stigende varmeudgifter, da en forøgelse af energiforsyningen er nødvendig i de berørte områder. Tørt murværk er derfor grundlaget for optimal energistyring og bevarelse af bygningers boligkvalitet Fra den klassiske murrenovering med murværksindsprøjtning til facadeimprægnering tilbyder Botament altid den rigtige løsning.

Klassisk murværksrenovering med murindsprøjtning og renoveringspudssystem

En af de tilgængelige muligheder er renovering ved brug af murindsprøjtning og renoveringspudssystem. Først fjernes den beskadigede puds op til mindst 80 cm over fugtindtrængningsgrænsen. Herefter skrabes smuldrende fuger i murværket ud til en dybde på 2 cm og åbne fuger lukkes med en-komponent multimørtel M35. Derefter markeres borehuller – hver 10. cm og med en diameter på 12 mm – og bores vandret ind i murværkets fuge.Derefter renses borehullerne med trykluft og fyldes derefter helt med Botament injektionscreme MS10 ved hjælp af et sug/tryk sprøjte. Produktet trænger uafhængigt ind i vægtværsnittet og danner på denne måde den vandrette barriere. Derefter forsegles borehullerne med M 35 direkte efter injektionen, og den sulfatbestandige tætningsslam MS30 påføres. Afslutningen på murværksrenoveringen er påføringen af ​​MS20 – en tørmørtel, der er særdeles velegnet til pudsning af fugtigt og saltbelastet murværk indendørs og udendørs.

Botament specielt fugtafgivende system

Overalt hvor omfattende tætning og renovering tiltag ikke er bygningsmæssigt mulige eller findes for dyre, er Botament Renovering murrenoveringssystem den ideelle systemløsning – et hurtigt, permanent og billigt specialfugtpudssystem til renovering af fugtigt murværk. Fremgangsmåden kan sammenlignes med den ved brug af en renoveringspuds: Først afhugges den saltholdige puds og fugerne skrabes op til 2 cm ud, hvis det er muligt. Den nye puds påføres herefter lag for lag på det på denne måde forberedte underlag, fra den dampgennemtrængelige Renovation VSM forsprøjtemørtel til Renovation FSP specialfugtigt puds og den valgfri Renovation FP fugtregulerende finpuds. De særlige fordele ved Botament specialfugtpudssystemet er den langvarige fugtregulering uden tidskrævende tørreforanstaltninger, fordi systemet kan påføres direkte på fugtige vægge. Derudover er den specielle fugtpuds i stand til at absorbere overskydende rumfugtighed, der frigives igen blot ved at lufte lokalerne. Dette forhindrer kondens på pudsoverfladen, hvilket forhindrer skimmelvækst og et usundt rumklima

Klassisk murværksrenovering med murindsprøjtning og negativ tætning

En anden mulighed er murrenovering med murindsprøjtning og negativ tætning. Hvis der trænger vand ind i murværket, og vandtætningen sker indefra, kaldes dette negativ vandtætning. Vandet forhindres ikke i at trænge ind i komponenten, men i at slippe ud. Takket være samspillet mellem MS10, MS20 og MS30 tilbyder Botament også yderst effektiv murværksrenovering i systemet.

Facadeimprægnering gjort let

Botaments produktsortiment giver også mulighed for facade imprægnering. Det er her Renovation MS 80 W kommer ind i billedet. Produktet beskytter facader mod indtrængen af ​​fugt og reducerer effektivt snavs og kolonisering af vægflader af svampe og mos. Behandlingen med MS80 W er en hydrofob behandling, dvs. H. væggens diffusionsåbenhed forbliver helt intakt. MS80 W er velegnet til imprægnering af alle sugende mur- og betonvægflader. Som udgangspunkt påføres nok materiale, så hele overfladen er jævnt mættet.

Tjenester

Vores tjenester til dig:

fgAsset 8

Downloads

Noter, eksempler på service specifikationer og brochurer