Spojené stavební konstrukce

Kladení na drenážní maltu


Nespojenou stavební konstrukcí je míněno uložení dlažebních kostek a deskových dlažeb bez použití pojiv v lůžku a spárách. Hledání méně choulostivého druhu konstrukce se schopností snášet vyšší zatížení vedlo v konečném důsledku ke vzniku tzv. spojené konstrukce. Ta se vyznačuje použitím pojiv, jak v podkladní vrstvě, tak v lůžku i spárách. Při budování podkladní vrstvy je nutné dbát na její rovnoměrnou tloušťku. Ta by měla být nejméně 3 cm. V souvislosti s tloušťkou kamenů a zatížením se může zvýšit až na 7 cm. Stejně důležité jsou nezbytné spády, které není možné vytvářet v podkladní vrstvě, ty už musejí být součástí předchozí vrstvy.

Kladení dlažeb se provádí do čerstvé podkladní vrstvy nebo dodatečným spojením s podkladní vrstvou. 

Tip:

Předpis 5-21-09 vědecko-technického pracovního spolku pro zachování staveb a ochrany památek popisuje požadavky na provedení spojené stavební konstrukce. 

1

Míchání malty v míchačce  

2

Pokrytí rubové strany dlažby kontaktní kaší  

3

Uložení deskových materiálů  

4

Celoplošné, plné pokrytí rubu  

5

Pokrytí rubové strany dlažby kontaktní kaší  

6

Uložení dlažebních kostek 

System-Komponente
Ansprechpartner finden