Spárování do středního zatížení

Spárování dvousložkovou spárovací hmotou na dlažební kostky


Úspěch a bezporuchovost dlažeb závisí z jedné strany na výběru náležitého systému, a z druhé strany na použití vhodných materiálů. Pokud je provozní zátěž vyšší než pouhý pěší provoz, je tedy nutné počítat s lehkým provozem, pak musí snášet vyšší zatížení především spárovací hmota. Dvousložkové systémy poskytují v těchto případech jistotu v kontrolovaném vytvrzení a ve vyšších pevnostech. Přitom je třeba mít na zřeteli chování materiálů závislé na povětrnosti. Vysoké teploty urychlují, nízké teploty zpomalují tuhnutí složek.  

1

Nalití přiloženého tvrdidla   

2

Promíchání obou složek a přidání vody

3

Vylití namíchané spárovací hmoty na provlhčenou dlažbu  

4

Rozprostření tekuté spárovací hmoty  

5

Zametení a očištění dlažby  

6

Zaspárovaná plocha dlažebních kostek 

7
System-Komponente
Ansprechpartner finden