Rychlovazné potěry

Spojené uložení


Potěry spojené s nosnou podkladní vrstvou lze užívat buď přímo, nebo je možné na ně uložit finální krytinu. Tloušťka potěrů přitom není určující pro schopnost snášet namáhání, protože spojení s podkladní konstrukcí zabezpečuje přenos všech statických a dynamických sil.   

Vytvoření speciálního kontaktního můstku představuje v tomto případě jistotu, že potěry dosáhnou dostatečné přídržnosti k podkladu. Spoj nesmí ohrožovat případné zbytky přísad nebo ošetřujících prostředků. Trhliny v nosném podkladu mohou rovněž vést ke vzniku trhlin v potěrech. Z tohoto důvodu by měly být trhliny před ukládáním potěru pevně uzavřeny. 

Tip:

Ani extrémně napjaté termíny výstavby nepředstavují problém díky dosažení vyzrálosti již za 4 hodiny a minimalizovanému smrštěním při tuhnutí.

 

Tuhnutí za velmi nízkého smrštění umožňuje bezporuchové kladení dlaždic a přírodních kamenů.  

1

Vytváření kontaktního můstku s emulzí BOTAMENT® D 10

2

Zatření namíchané směsi do emulze BOTAMENT® D 10

3

Nanášení potěru do čerstvého kontaktního můstku

4

Hlazení a zatažení potěru