Klasická sanace zdiva

Injektáž zdiva a izolování proti negativnímu tlaku z vnitřní strany


V důsledku kapilárního transportu vody může dojít k hygroskopické absorpci vlhkosti. To je možné v zasoleném zdivu.

Přítomné soli jsou schopné z okolního vzduchu pohlcovat a vázat na sebe vlhkost ve formě vodní páry. Tím je navázáno takové množství vlhkosti, že se z plynného skupenství přemění v kapalinu.

Soli se znovu mění na roztok a v důsledku toho zůstává zasolené zdivo stále mokré i přes nově vytvořenou horizontální uzávěru.

Možnost sanace:

Horizontální uzávěra a sanační omítka

Teprve kombinace horizontální uzávěry a sanační omítky vede ke kýženému úspěchu. Běžné omítky jsou pro oblast sanace nevhodné díky nízkému objemu pórů.

Volbu léčby zde představují speciální sanační omítky, které mají na rozdíl od běžné omítky mnohem vyšší pórovitost.

Díky tomu jsou schopny ukládat soli, a tím bránit jejich průniku na povrch.

Pórovitost rovněž znemožňuje kapilární transport vody v kapalné formě.

Vysoká difúzní propustnost zjednodušuje transport plynného skupenství.  

To slouží k neustálé výměně vlhkosti mezi sanační omítkou a okolním vzduchem. 

 

 

Tip:

1

Zatření 1. vrstvy 

2

Dbát dvouvrstvého nanášení! 

3

Tlaková injektáž BOTAMENT® MS 10 

4

Nahození kontaktní vrstvy   

5

Aplikace sanační omítky

6

Stažení a zahlazení povrchu omítky

System-Komponente
Ansprechpartner finden