BOTAMENT® Renovation

Použití při strojním a ručním zpracování


Systém pro renovaci zdiva BOTAMENT® Renovation lze alternativně použít v místech, kde byly dosud používány tradiční systémy pro sanaci zdiva. Silné stránky výrobku jsou především ve vysoké difuzní schopnosti, stejně tak odolnost systému.

Postup při renovaci je srovnatelný s použitím sanační omítky. Nejprve se odstraní zasolené omítky. Poté se proškrábnou spáry ve zdivu až do 2 cm. Pak se na připravený podklad nanáší nová omítka vrstvu po vrstvě, od podkladního postřiku až po volitelnou jemnou finální maltu.

Při strojním zpracování omítky na regulaci vlhkosti lze upustit od použití podkladní postřikové malty. BOTAMENT® Renovation FRP lze snadno nanášet pomocí běžných omítacích strojů, se šnekovými mísiči (vč. turbo – domíchávače).

Tip:

1

příprava podkladu 

2

Ruční zpracování: nanášení malty BOTAMENT® Renovation VSM provést formou síťovitého postřiku 

3

Ruční zpracování: nanášení omítky na regulaci vlhkosti BOTAMENT® Renovation FRP 

4

Ruční zpracování: volitelné nanášení jemné omítky BOTAMENT® Renovation FP 

5

Strojní zpracování 

6

Strojní zpracování: stažení latí

7

Hotová fasáda 

System-Komponente
Ansprechpartner finden