Zajištění kvality

Ochrana izolace

Jistota před statickým, mechanickým a dynamickým namáháním


Izolační vrstvy musí být pod terénem natrvalo chráněny, aby nedošlo k jejich poškození. Drenážní a ochranné desky DS 993 splňují požadavky normy DIN 18195 díl 10 a DIN 4095 v jediném výrobku. Deska je vybavena vrstvou nopové fólie pro rychlé a cílené odvedení vody. Netkaná textilie na nopech působí jako filtr proti zanášení, a zabezpečuje trvalou funkčnost drenáže. Další vrstvu tvoří PE pěna, která zajišťuje bezpečné rozložení tlaku zeminy na izolaci. PE pěna současně tvoří kluznou vrstvu, čímž brání přenosu zátěže zeminy na izolaci.

 

Po úplném proschnutí bitumenových izolací se provádí uložení desek bodově za použití živičné hmoty.

BOTAMENT® DS 993 se mimo jiné vyznačuje:

  • vysokou mechanickou pevností, a to i při trvalém zatížení tlakem
  • efektivní schopností drenáže
  • jednoduchou, rychlou montáží velkých desek a tím úsporou nákladů
  • splňuje požadavky normy DIN 18195 a DIN 4095

Tip:

1

Drenážní a ochranné desky BOTAMENT® DS 993 chrání izolační vrstvy dokonce při trvalém zatížení tlakem. 

2

System-Komponente
Ansprechpartner finden