Příprava podkladu a izolování

Opravy a sanace stávajících izolací


Při sanacích starých budov se často narazí na staré izolace a ochranné nátěry v různých podobách.

Pokud tyto vrstvy mají stále dobrou přídržnost k podkladu, lze je zachovat a překrýt novou vrstvou. Jednu výjimku dosud představují nátěry na bázi dehtu: ty musejí být vždy úplně odstraněny, neboť se bitumen s dehtem nesnáší.  Před nanášením nového izolačního systému vždy zásadně platí, že se podklad musí důkladně očistit a odborně opravit poruchy.

Pro sanaci starých bitumenových stěrek, či nátěrů se zpracovatelům nabízejí dvě možnosti:

Přetření živičným nátěrem s obsahem rozpouštědla BOTAMENT® B 97 L. Obsažené rozpouštědlo zprostředkuje optimální přídržnost nové kontaktní vrstvy k podkladu. 

BOTAMENT® B 97 L se za čerstva se rovnoměrně zasype sušeným křemičitým pískem.

V závislosti na počasí je nutné dodržet přestávku na proschnutí v trvání 4 – 5 dní aby došlo k úplnému odvětrání rozpouštědla. Poté se nanáší živičné stěrkové hmoty nebo RD 2The Green 1.

Přetažení produktem BOTAMENT® RD 2The Green 1. Rychlá, multifunkční, reaktivní stěrková izolační hmota získá dobrou přídržnost k podkladu. Neobsahuje žádná rozpouštědla ani bitumen. V tomto případě odpadá zásyp křemičitým pískem. Po vytvrzení kontaktní vrstvy se nanáší živičné stěrkové hmoty nebo RD 2The Green 1

Tip:

BOTAMENT® RD 2The Green 1 lze výhodně použít pro lokální sanace a opravy poruch na střešních izolacích. Při provádění spár doporučujeme do izolační hmoty zapracovat systémový izolační pás BOTAMENT® SB 78.    

1

Očištění podkladu pomocí vysokotlakého čisticího přístroje 

2

Zatření tenké kontaktní vrstvy  

3

Vytvoření napojení podlahy a stěny pomocí pásu BOTAMENT® SB 78   

4

Nanášení první a druhé vrstvy BOTAMENT® RD 2The Green 1

System-Komponente
Ansprechpartner finden