Zemní vlhkost a nestoupající nehromadící se a hromadící se srážková voda

Bitumenové stavební izolace prováděné strojně a ručně


Provádění stavebních izolací proti zemní vlhkosti a nestoupající srážkové vodě je stanoveno normou DIN 18 195 část 4. Blízkou normou u nás je ČSN P 73 0600 (Hydroizolace staveb) a ČSN P 73 0606 (Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace), ve kterých jsou uvedena základní ustanovení. Protože může každý druh zeminy přijímat a ukládat vodu je zemní vlhkost považována vždy za výchozí zatížení. Půda pod základem a zemina použitá pro zásyp výkopu musí být natolik propustná (součinitel propustnosti zeminy k < 10–4 m/s), aby voda v tekutém stavu mohla volně protéci od povrchu až po hladinu spodní vody. Voda se na izolační vrstvě nesmí hromadit ani po prudkém dešti.  

 

Pokud se v místě vyskytuje méně propustná zemina (součinitel propustnosti k < 10–4 m/s ) a zabezpečí se dokonalé odvádění prosakující vody pomocí funkční drenáže dle DIN 4095, pak je možné rovněž provést hydroizolační vrstvu dle části 4. Každopádně nesmí ani na okamžik docházet k hromadění vody před izolací a je nepřípustné aby voda vyvíjela na izolaci statický nebo dynamický tlak. 

Tip:

 

 

1

Nanášení první vrstvy izolační hmotou BOTAMENT® BM 92 Schnell

2

V závislosti na druhu zatížení: zapracování zesilující tkaniny BOTAMENT® GS 98 do první vrstvy. 

3

Nanášení druhé vrstvy izolační hmotou BOTAMENT® BM 92 Schnell

4

Celoplošné nanášení druhé vrstvy

5

Aplikace hmoty BOTAMENT® BM 92 Schnell stříkáním představuje časovou úsporu

System-Komponente
Ansprechpartner finden