Odborné provádění napojení

Pásy na překlenování spár a trubní prostupy


Izolace spár musí zabránit pronikání vlhkosti do stavby spárami. Jsou vystaveny četným zatížením v důsledku pohybu stavebních dílů, změnám teplot a tlaku vody. Při plošné izolaci živičnými a reaktivními stěrkovými hmotami se spáry překlenují pomocí plastových těsnicích pásů, které jsou ohraničeny textilním rounem pro zapracování do izolačních hmot.

Při plošném izolování samolepicími bitumenovými pásy se spáry za účelem zesílení překlenují dodatečným, nejméně 30 cm širokým pruhem samolepicího pásu. Prostupy, napojení a ukončení je nutné plánovat a provádět tak aby nemohlo dojít k protečení a podtečení. Jejich uspořádání musí umožňovat odborné propojení na stavební izolace. 

Tip:

BOTAMENT® D 12 je vhodný nejen ke zpevnění lehce sprašujících podkladů, může být rovněž nasazen jako zábrana proti zprahnutí omítek. Výrobek snižuje nasákavost podkladu ve vnitřním i vnějším prostředí a neobsahuje rozpouštědla. 

1

Objektové spáry překlenout pásem BOTAMENT® B 180 

2

V rámci izolování živičnými stěrkami při zatížení zemní vlhkostí a netlakovou vodou se napojení na prostupy provádí formou náběhového fabionu 

3

Prostupy při zatížení stoupající srážkovou a tlakovou vodou jsou řešeny prostřednictvím pevné a volné příruby 

4

Zapracování dodatečně osazených světlíků

System-Komponente
Ansprechpartner finden