Tekuté malty

Montáže v silně zatěžovaných oblastech


Použití malt na nosné stavební prvky vyžaduje zásadní znalosti a zkušenosti se zpracováním těchto materiálů. Tekuté malty pro pevnostní zalévání vestavěných prvků jsou zásadně regulovány směrnicí DAfStb (SRN). Ta např. nařizuje použití materiálů, které dosahují třídy pevnosti v tlaku C 50/60.

Zálivkové malty jsou na stavbách používány do rozličných oblastí. Kromě zalití betonových a železobetonových prvků v průmyslovém sektoru, lze malty využít i v privátní oblasti pro pevnostní zalití žlabů a ocelových kotev. Charakteristickými vlastnostmi zálivkových hmot jsou tekutost, rychlý vývoj pevnosti a dále bobtnavost. 

1

Nalití záměsové vody 

2

Vsypání kompletního obsahu prášku v balení  

3

Míchání malty vhodným míchadlem

4

Dodržet dobu míchání v trvání nejméně 2 minut! 

5

Zalití do připraveného bednění  

6

Fixace zalévaného prvku 

7

… a připevnění montážního prvku 

System-Komponente
Ansprechpartner finden