Vyrovnání a příprava podkladu

Vyrovnání podlah rychlovazným potěrem


Pokud se ve starých cementových potěrech nebo betonech vyskytují výlomy nebo poruchy, mohou být jednoduše a bez komplikací zapraveny pomocí rychlovazného potěru BOTAMENT M 56 Speed FM. V mnoha případech už nelze starý potěr zachránit nebo není k dispozici žádný. Zvláště při provádění sanací v obytných budovách jsou poptávány systémy, které lze v co nejkratší době zadláždit případně opatřit podlahovou krytinou a co nejrychleji znovu užívat. Nový potěr BOTAMENT M 56 Speed FM je možné zadláždit již po ~ 4 hodinách. Dlouhá doba potřebná k vytvrzení a vysychání je tak minulostí. Před prováděním opravných prací nebo uložením nového potěru zafixovat případné trhliny v pevném podkladu dvousložkovou kotevní pryskyřicí R 70. 

Tip:

08 – 10 hodin: uložení spojeného cementového potěru při rekonstrukci pomocí Botament M 56 Speed FM (plocha 5 m2, v tloušťce 30 mm)

10 – 14 hodin: technologická přestávka

14 – 16 hodin: kladení dlažby tenkovrstvou metodou s Botament M 10 Speed – hutné dlaždice 30 × 60 cm

16 hodin: spárování, např. Multifuge

17 hodin: padla 

1

Ukládání směsi BOTAMENT M 56 Speed na separační vložku.

2

Stažení potěru

3

Hlazení potěru  

4

Zatažení potěru  

System-Komponente
Ansprechpartner finden