TERRACHAMP

Cestou jistoty

Systémová skladba na balkónech a terasách s drenážní rohoží


Skladby na balkónech a terasách se schopností drenáže prezentují stávající úroveň techniky a jsou doporučovány mnoha soudními znalci.  Systém TERRACHAMP je kombinovatelný s většinou drenážních systémů, které jsou na trhu k dispozici. Za pomoci izolační fólie BOTAMENT AE uložené do rychleschnoucího lepicího tmelu BOTAMENT M 10 Speed lze provádět dlažby i na podkladní desky z nevyzrálého železobetonu staršího 3 měsíců. Na betonových podkladech bez spádu je nutné vytvořit prostřednictvím produktu BOTAMENT M 56 Speed se spádem nejméně 1,5 – 2 %.

1

Více informací zde: www.terrachamp.com/2/?L=4

2

Po nanesení a vyschnutí penetračního nátěru BOTAMENT D 11 se lepí izolační fólie BOTAMENT AE do lůžka lepicího tmelu M 10 Speed naneseného zubovou stěrkou 4 – 6 mm. Spoje se vždy překládají po směru stékající vody. 

3

Drenážní rohož se ukládá dle pokynů výrobce. V případě kontaktního propojení se nanese zubovou stěrkou 6 × 6 mm lepicí tmel M 10 Speed a následně se drenážní rohož zatlačí do lepicího lůžka pomocí hladítka.

4

Lepicí tmel BTK 200 TERRACHAMP se na podklad nanáší zubovou stěrkou, která odpovídá formátu dlaždic. Kladení bez dutin v lepicím lůžku, tedy aplikace kombinované metody není nutná. 

5

Spárovací hmotou BTF 200 TERRACHAMP se dají lehce vyplnit spáry pomocí gumové stěrky. Při vysokých teplotách nedochází ke zprahnutí hmoty a lze ji.

6

Po zatažení se spárovací hmota vyformuje pomocí houby a zbývající materiál se omyje.

7

Výsledkem je líbivá venkovní plocha s dlouhodobou vydrží a dobře vypadající, barevně stálou spárou.

Systémové komponenty
Vyhledání kontaktu