TERRACHAMP

Systémová skladba na balkónech a terasách s drenážní maltou


Dělají vám starosti balkóny a terasy s nízkou konstrukční výškou? Systém TERRACHAMP vám nabízí jednoduché řešení bez obtíží.

 

Skladba balkónů a teras s drenáží se u zpracovatelů těší všeobecné oblibě. Vedle nízké konstrukční výšky se dá celková skladba provést bez dalších komponentů různých výrobců. V lepicím tmelu a spárovací hmotě se díky materiálovým vlastnostem nezadržuje dlouhodobě voda.

 

Výjimečné přitom je: drenážní malta má extrémní propustnost a přitom. To brání uzavření drenážní malty vápennými a silikátovými výkvěty. Další podstatnou výhodou této konstrukce je, že podklady nevhodné pro přímé předláždění jako asfaltové a plastové izolační pásy lze pokrýt odborně a spolehlivě.

1

Více informací zde: www.terrachamp.com/2/?L=4

2

S podobným problémem se řemeslník setkává poměrně často. Hydroizolace je provedena (asfaltový nebo plastový pás), ale jak v tomto případě vytvořit rozumnou skladbu s dlaždicemi, či přírodními kameny?

3

Na izolační vrstvu dle DIN 18195 / ČSN 73 0600, provedenou na podkladu se spádem nejméně 1,5 – 2 %, se položí jednovrstvá separační PE fólie, tak aby pokryla navazující stavební konstrukce v potřebné výšce. 

4

Po uložení okrajové pásky lze provést drenážní maltu ve vrstvě minimálně 2 cm, která se stáhne latí a uhladí. 

5

Lepicí tmel BTK 200 TERRACHAMP se na drenážní maltu nanáší zubovou stěrkou, která odpovídá formátu dlaždic. 

6

Po vytvrzení tmelu se vyplní spáry pomocí gumové stěrky spárovací hmotou BTF 200 TERRACHAMP a následně se provede její omytí.