Kladení obkladů, dlažeb a přírodních kamenů

Omítnuté a neomítnuté zdivo


Neomítnuté zdivo:

Při pokládání obkladů, dlažeb a přírodních kamenů na neomítnuté zdivo z pórobetonu, vápenopískových cihel, pálených cihel, pemzy atd. je důležité, aby byl podklad rovině a kolmici. Za tímto účelem je určující DIN 18202 – Tolerance ve stavebních konstrukcích

(podobnou normou v ČR je ČSN 73 0212 – Geometrická přesnost ve výstavbě, kontrola přesnosti)  

 

Omítnuté zdivo:

Všeobecně jsou vhodné omítky kategorií CS II, CS III a CS IV dle EN 998-1, pokud dosahují pevnosti v tlaku ≥ 2,5 N/mm2   

Tip:

Smíšené zdivo není vhodné pro přímé obložení dlaždicemi a přírodními kameny. Zde je vhodné předem vložit BOTAMENT tenkou dělicí rohož. 

1

Penetrace podkladu produktem BOTAMENT D 11  

2

Natažení lepicího tmelu MULTILIGHT nebo MULTISTONE odpovídající zubovou stěrkou 

3

Kladení dlaždic do lepicího lůžka tmelu MULTILIGHT nebo MULTISTONE 

4

Snadné omytí spár bez závoje