Kladení obkladů, dlažeb a přírodních kamenů

Beton a betonové prvky


Vzhledem k významnému smršťování betonu během vývoje pevnosti a vysychání jsou kladeny vysoké nároky také na lepicí tmely. Na betony mladší 6 měsíců by neměly být kladeny obklady běžnými lepidly. Výjimkou jsou multifunkční lepicí tmely MULTISTONE a MULTILIGHT. Jmenovanými multifunkčními tmely je možné obkládat betony nebo betonové prefabrikáty již po 3 měsících. Betonový podklad je nutné před lepením pečlivě zkontrolovat. Zbytky separačních olejů a výpotky mohou později vést k porušení spoje s keramickým obkladem. Zbytky oleje lze zjistit zkrápěním povrchu vodou. Výpotky a narušené vrstvy je možné v mnoha případech prokázat testem vrypů do podkladu v podobě mřížky. 

1

Penetrace betonu produktem BOTAMENT D 11, před aplikací základního nátěru přezkoušet podklad na přítomnost olejů a výpotků 

2

Natažení kontaktní vrstvy lepicím tmelem MULTILIGHT nebo MULTISTONE

3

Rozprostření tmelu a kladení dlaždic do lepicího lůžka MULTILIGHT nebo MULTISTONE    

4

Spárování hmotou MULTIFUGE Base nebo MULTIFUGE Fine/Fine Speed