Kladení na staré podklady

Utlumení kročejového hluku na kritických podkladech


 

Jistotu bezvadného provedení keramických krytin na kritických podkladech, jakými jsou např. dřevotřískové a OSB desky, smíšené podklady, mladé betony či potěry s trhlinami, je možné získat zabudováním systémového dělicího prvku. V rámci sanací je navíc často vyžadováno utlumení kročejového hluku. Dělicí deskou na utlumení kročejového hluku BOTAMENT TE je dosaženo snížení kročejového hluku o 14 dB, přezkoušeno dle normy EN ISO 140 – 8. V závislosti na stavební konstrukci je možná odchylka.

1

Penetrace lakovaných prken nátěrem BOTAMENT D 15, alternativou na potěrech s trhlinami je BOTAMENT D 11

2

Jednoduché zkracování dělicích desek BOTAMENT TE nožem na koberce. 

3

Kladení dělicích desek BOTAMENT TE do lepicího lůžka tmelu MULTISTONE.    

4

Kladení dlaždic na dělicí desky do lepicího lůžka tmelu MULTISTONE.

5

Spárování dlaždic hmotou MULTIFUGE Fine/Fine Speed.   

6

Omytí spár bez závoje.