Instalace budou neviditelné

Zakrytí potrubí


Přítomnost instalačních rozvodů a trubek topení je pro užívání místností nezbytná, avšak opticky nijak slušivá. Zvláště když mají být instalace obloženy, pak se dostává ke slovu řemeslná zručnost. S instalačním krytem BOTAMENT® RK to však není žádný problém. Předem připravené zakrývací elementy v rozličných velikostech umožňují snadnou a rychlou montáž. Instalační kryt BOTAMENT® RK zkrátit na potřebnou délku, na hrany konstrukční desky nanést pyramidovitě lepicí tmel BOTAMENT® M 21, instalační kryt usadit na stěnu do tmelu a urovnat. Následně odstranit přebytečný tmel a provést zamýšlenou povrchovou úpravu.

Tip:

Skrýt, co by mělo zůstat skryto: Schovejte trubky účinně a vzhledně! Nikdy nebylo jednodušší rušivé trubky perfektně zakrýt a vnést tím do prostoru řád a harmonii.

1

Naměřit požadovanou délku instalačního krytu BOTAMENT® RK a zkrátit na požadovaný rozměr pomocí nože na koberce.

2

Lepicí tmel BOTAMENT® M 21 nanést pyramidovitě na hrany konstrukční desky.

3

Připevnit kryt přitlačením na stěnu.

4

Pomocí vodováhy srovnat obě strany prvku do svislice.

5

Odstranit přebytečný lepicí tmel.

6

Instalační kryt bez nutnosti další penetrace obložit keramickým obkladem.