Rychlé vyrovnání

Vyrovnání podkladu


Pod keramické obklady je nezbytný srovnaný podklad. Právě v sanitárním prostředí lze najít různé podklady, které je potřeba rychle a spolehlivě vyrovnat. Konstrukční deska BOTAMENT® BP nabízí jednoduché a čisté řešení, které navíc šetří čas i náklady. Konstrukční desku lze v krátké době jednoduše seříznout na požadovaný rozměr pomocí nože na koberce. Na nerovných podkladech se na rubovou stranu nanese bodově lepicí tmel zednickou lžící (min. 5 bodů/m2). Konstrukční deska BOTAMENT® BP se usadí na podklad a pomocí vodováhy se srovná do svislice a roviny. Výhodou konstrukční desky je, že nejsou potřebné technologické přestávky. Další konstrukční desky je možné ukládat na čerstvě usazené desky, dokud není podklad zcela vyrovnaný. Styčné spáry mezi deskami se následně překryjí armovací tkaninou BOTAMENT® GS 98, která se zapracuje do tmelu BOTAMENT® M 21. Po vytvrzení lepicího tmelu se desky zafixují k podkladu pomocí zatloukacích hmoždinek BOTAMENT®.

1

Penetrace savých podkladů se provádí výrobkem BOTAMENT® D 11, který se na podklad nanáší štětkou nebo válečkem.

2

Body lepicího tmelu se rovnoměrně rozloží na desku. Tloušťka se odvíjí od nerovnosti podkladu (min. 5 bodů/m2). 

3

Konstrukční deska se srovná do svislice a roviny. Na rovných podkladech se místo bodů nanáší lepicí tmel zubovou stěrkou.

4

Styčné spáry mezi deskami se překryjí výrobky BOTAMENT® GS 98 a BOTAMENT® M 21.

5

Pro fixaci k podkladu se po vytvrzení tmelu zarazí zatloukací hmoždinky do předvrtaných otvorů.

6

Díky speciálnímu potahu konstrukčních desek BOTAMENT® BP lze ukládat obklady do lepicího tmelu BOTAMENT® M 21 bez opětovné penetrace.