Obložení van

Když to má být oblé


Konstrukční desky BOTAMENT® BP se spolu s četností oblastí použití vyznačují také svou tvárností, tedy možností tvorby oblouků a různých forem. V tak krátké době to není možné zvládnout s žádnou jinou stavební hmotou!

Konstrukční deska BOTAMENT® BP může být naříznuta na libovolném místě a dle potřeby vyformována. Zároveň jsou k dispozici flexibilní desky, se kterými lze vytvořit rovnoměrné oblouky a tak je možné kompletně obložit mnohé asymetrické vany. Splnění téměř každého přání zákazníka se může stát řemeslníkovi hračkou.

1

Pomocí vodováhy a tužky přenést geometrický tvar vany na podlahu.

2

Konstrukční desky BOTAMENT® BP seříznout na požadovanou výšku vany.

3

Zarážky z odřezků desek přilepit na podklad lepicím tmelem BOTAMENT® M 10 Speed a na podklad nanést tmel bodově.

4

Přiměřené množství lepicího tmelu BOTAMENT® M 21 nanést do horní hrany vany a pyramidovitě na hrany konstrukční desky.

5
6

Drážky vyplnit tmelem BOTAMENT® M 21 a následně natáhnout tmel zubovou stěrkou.

7

V průběhu doby otevřenosti uložit obkladový materiál do lepivého lůžka tmelu.