Ušité na míru a osobité

Koupelnové stoly


Navrhněte si neobyčejný koupelnový stůl. Z konstrukčních desek BOTAMENT® BP můžete vytvořit vlastní jedinečný koupelnový stůl. Ať oblý, rohový či přizpůsobený možnostem prostoru to vše lze zvládnout pouhým seříznutím.

Pracovní desku vhodné tloušťky (5 cm) uříznout do požadované podoby např. přímočarou pilou.

Oblé nosné prvky z FLEX desek je vhodné v zájmu stability slepit ze dvou kusů.

Po sestavení základního skeletu můžete pracovní desku sešroubovat s bočnicemi přes talířové podložky do hmoždinek.

Natáhnout lepicí tmel BOTAMENT® M 21 zubovou stěrkou, v průběhu doby otevřenosti uložit mozaiku do lepivého lůžka a po vytvrzení zaspárovat hmotou Multifuge Schmal nebo BOTAMENT® M 44NC EFFECT.

Tip:

 

 

1

Konstrukční desku uříznout do požadované podoby.

2

Hrubým smirkovým papírem je možné opracovat hrany desek.

3

Oblé nosné prvky z FLEX desek slepit ze dvou kusů a nechat zatvrdnout.

4

Pracovní desku sešroubovat s bočnicemi přes talířové podložky do hmoždinek.

5

Mozaiku nalepit tmelem BOTAMENT® M 21 v průběhu doby otevřenosti do lepivého lůžka.

6

Po vytvrzení lepicího tmelu zaspárovat hmotou Multifuge Schmal nebo BOTAMENT® M 44NC EFFECT.