Individuální řešení prostoru dle rozměrů

Dělicí stěna sprchy


Rádi byste něco výjimečného?

Konstrukčními deskami BOTAMENT® BP se dají vytvořit osobité dělicí stěny podle různých požadavků a osobních přání.

Možné jsou zejména oblé a abstraktní projekty. Nejprve se pečlivě sestaví základní konstrukce např. pomocí nosných profilů. Konstrukční desky se k podkladní konstrukci připevní pomocí šroubů. Před lepením obkladů v místech, kde se předpokládá mokré prostředí je nutné desky opatřit spojenou izolační vrstvou. Tu lze vytvořit např. hmotou BOTAMENT® DF 9 Plus nebo alternativně izolační a dělicí fólií BOTAMENT® AE. Ultra rychlý pracovní postup umožní její nalepení do lepicího tmelu BOTAMENT® M 10 Speed. 

Tip:

To nejde – neexistuje! Vaši koupelnu můžete konstrukčními deskami vybudovat kreativně a osobitě.

1

Sestavit a dostatečně zpevnit únosnou podkladní konstrukci. Spojit konstrukci s podkladem.

2

Varianta 1: Nanést spojenou izolační vrstvu BOTAMENT® DF 9 Plus ve dvou vrstvách. V rámci první vrstvy zapracovat do koutů systémový pás BOTAMENT® SB 78.

3

Varianta 2: Uložit izolační a dělicí fólii BOTAMENT® AE do lepicího tmelu BOTAMENT® M 10 Speed nebo M 21 a zahladit bez vrásek např. pomocí válečku. Do koutů zapracovat systémový pás BOTAMENT® SB 78.

4

Varianta 2: Podlahovou vpusť s vhodnou přírubou napojit pomocí systémové manžety BOTAMENT® SB 78.

5

Po vytvrzení izolace natáhnout vhodnou zubovou stěrkou lepicí tmel BOTAMENT® M 21 a uložit obklady.

6

Po vytvrzení lepicího tmelu vyspárovat obklady stěn hmotou Multifuge Schmal nebo BOTAMENT® M 44NC EFFECT.