Knihovna médií – Stavební hmoty


Izolace spodní stavby – detail přemostění tepelně izolační vrstvy s napojením na sokl

Izolace spodní stavby – zemní vlhkost                                                                        

RD 1 Universal – multifunkční hydroizolace. Tolik možností, tak jednoduché použití.

RD 1 Universal - univerzálna hydroizolácia. Toľko možností a tak jednoduché použitie.

Pečetící nátěr ve skladovací hale (D)

Izolace spodní stavby – tlaková voda

BOTAMENT RD 1 - Kontaktní uzavírací vrstva