Eolas ginearálta agus faisnéis éigeantach

Glacann luibheolaíocht go mór le cosaint do shonraí pearsanta. Caithfimid do shonraí pearsanta faoi rún agus de réir na rialachán reachtúil um chosaint sonraí agus an dearbhú cosanta sonraí seo.

Freagrach

Is é atá freagrach ar an suíomh Gréasáin seo:

Lus GmbH

ag Kruppwald 1
46238 Bottrop
an Ghearmáin

Teileafón: +49 2041 / 101-90
Facs: +49 2041 / 101-987

Ríomhphost: info(at)botament.de

Oifigeach Cosanta Sonraí

Tá oifigeach cosanta sonraí ceaptha againn dár gcuideachta, ar féidir dul i dteagmháil leis ag an seoladh ríomhphoist seo a leanas:

Ríomhphost: dsb@mc-bauchemie.de

ré stórála

Mura sonraítear tréimhse stórála ar leith sa dearbhú cosanta sonraí seo, fanfaidh do shonraí pearsanta linn go dtí nach mbeidh feidhm a thuilleadh ag an gcuspóir próiseála sonraí. Má dhearbhaíonn tú iarratas dlisteanach ar scriosadh nó má chúlghairtear do thoiliú le próiseáil sonraí, scriosfar do shonraí ach amháin má tá cúiseanna eile atá ceadaithe go dlíthiúil againn chun do shonraí pearsanta a stóráil (m.sh. tréimhsí coinneála cánach nó dlí tráchtála); sa chás deiridh sin, scriosfar na sonraí a luaithe a bheidh deireadh leis na cúiseanna sin.

Nóta ar aistriú sonraí chuig SAM agus chuig tríú tíortha eile

I measc rudaí eile, úsáidimid uirlisí ó chuideachtaí atá lonnaithe i SAM nó tríú tíortha eile nach bhfuil slán faoin dlí um chosaint sonraí. Má tá na huirlisí seo gníomhach, féadfar do shonraí pearsanta a aistriú chuig na tríú tíortha seo agus iad a phróiseáil iontu. Ba mhaith linn a chur in iúl nach féidir leibhéal cosanta sonraí ar bith inchomparáide leis an leibhéal san AE a ráthú sna tíortha seo. Mar shampla, tá sé de dhualgas ar chuideachtaí SAM sonraí pearsanta a thabhairt ar láimh d’údaráis slándála gan tusa mar an duine lena mbaineann a bheith in ann caingean dlí a thionscnamh ina choinne seo. Ní féidir a chur as an áireamh mar sin go ndéanfaidh údaráis SAM (m.sh. seirbhísí rúnda) do shonraí a phróiseáil, a mheas agus a stóráil go buan ar fhreastalaithe SAM chun críocha monatóireachta. Níl aon tionchar againn ar na gníomhaíochtaí próiseála seo.

Bailiú sonraí ar ár suíomh Gréasáin
Comhaid logáil freastalaí

Gach uair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, tá sé dosheachanta go teicniúil go ndéanfar sonraí áirithe a tharchur chugainn trí do bhrabhsálaí gréasáin. Is iad seo de ghnáth:
• Seoladh IP
• Dáta agus am an iarratais
• Ainm an chomhaid iarrtha
• Méid na sonraí a aistríodh
• Ainm óstaigh an ríomhaire rochtana
• Suíomh Gréasáin óna dtagann an t-iarratas
• Cineál brabhsálaí agus leagan brabhsálaí
• Córas oibriúcháin in úsáid
Teastaíonn na sonraí seo uainn le gur féidir ár suíomh Gréasáin a úsáid go réidh agus go compordach. Tá na sonraí seo ag teastáil freisin chun aon ionsaithe maslacha ar an gcóras a rianú.
Ar thaobh amháin, tagaimid don leas dlisteanach atá againn maidir le bheith in ann suíomh Gréasáin a thairiscint duit (Airteagal 6(1)(f) GDPR). Ar an taobh eile, maidir le sonraí a sholáthar i gcás sáruithe dlíthiúla féideartha d’údaráis um fhorghníomhú an dlí (Airteagal 6(1)(c) GDPR).
Ní dhéantar na sonraí seo a chumasc le foinsí sonraí eile.
Ní chuirtear na sonraí ar aghaidh ach chuig ár soláthraí seirbhísí óstála. Níl an tarchur chuig tíortha lasmuigh den AE beartaithe.

Fianáin

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo fianáin mar a thugtar orthu. Is comhaid bheaga téacs iad fianáin a dhéanann an brabhsálaí Idirlín a úsáideann tú a stóráil agus a stóráil ar do ríomhaire. Úsáidtear na fianáin seo chun faisnéis áirithe, mar shuíomhanna gréasáin ar tugadh cuairt orthu, sonraí suímh agus seoltaí IP, a shannadh do bhrabhsálaí Idirlín.
Is “fianáin seisiúin” mar a thugtar orthu formhór na bhfianán a úsáidimid. Scriostar iad seo go huathoibríoch tar éis do chuairte. Fanann fianáin eile stóráilte ar do ghléas deiridh go dtí go scriosann tú iad. Cuireann na fianáin seo ar ár gcumas do bhrabhsálaí a aithint ar do chéad chuairt eile.
Úsáidtear fianáin chun cuairt a thabhairt ar an suíomh Gréasáin níos áisiúla, níos éifeachtaí agus níos sláine, e.g. chun an teanga is fearr a thairiscint don úsáideoir. Déanaimid tagairt dár leas dlisteanach de réir Airt. Art 6 para. 1 lit. f GDPR, a bheith in ann seirbhísí atá saor ó earráidí go teicniúil a sholáthar do chuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin.
Úsáidtear fianáin ó chuideachtaí eile ar ár suíomh Gréasáin freisin chun críche fógraíochta, anailíse agus feidhmiúlacht (fianáin tríú páirtí). Le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi seo, féach le do thoil do na ráitis ábhartha sa dearbhú cosanta sonraí seo. Má iarradh toiliú le stóráil na bhfianán seo, déantar an stóráil seo ar bhonn do thoilithe (Airt. 6 Alt 1 lit. a.). Féadfaidh tú an toiliú seo a chúlghairm am ar bith.
Is féidir leat do bhrabhsálaí a shocrú ionas go gcuirfear ar an eolas tú faoi shocrú na bhfianán agus gan ach fianáin a cheadú i gcásanna aonair, gan glacadh le fianáin a eisiamh i gcásanna áirithe nó go ginearálta agus scriosadh uathoibríoch na bhfianán a ghníomhachtú nuair a dhúntar an brabhsálaí. Tabhair faoi deara go bhféadfadh feidhmiúlacht an tsuímh Ghréasáin seo a bheith srianta má dhéantar fianáin a dhíghníomhachtú.

Toiliú le Fianán Borlabs

Úsáideann ár suíomh Gréasáin teicneolaíocht toilithe Fianán Borlabs chun do thoiliú a fháil chun fianáin áirithe a stóráil i do bhrabhsálaí nó chun úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí áirithe agus chun é seo a dhoiciméadú i gcomhréir leis na rialacháin um chosaint sonraí. Is é soláthraí na teicneolaíochta seo Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (Borlabs anseo feasta).
Nuair a théann tú isteach ar ár suíomh Gréasáin, stóráiltear fianán Borlabs i do bhrabhsálaí ina stóráiltear an toiliú a thug tú nó a chúlghairm an toiliú seo. Ní chuirtear na sonraí seo ar aghaidh chuig soláthraí fianán Borlabs.
Stóráiltear na sonraí a bhailítear go dtí go n-iarrann tú orainn é a scriosadh nó fianán Borlabs a scriosadh tú féin nó ní bhaineann an cuspóir chun na sonraí a stóráil a thuilleadh. Níl aon tionchar fós ar thréimhsí coinneála reachtúla éigeantacha. Tá sonraí ar phróiseáil sonraí ag Borlabs Cookie le fáil ag https://de.borlabs.io/kb/which-data-stores-borlabs-cookie/ .
Úsáidtear teicneolaíocht toilithe fianán Borlabs chun an toiliú atá riachtanach de réir an dlí a fháil maidir le húsáid fianáin. Is é an bunús dlí dó seo ná Airteagal 6 alt. 1 lit. c GDPR.

foirmeacha teagmhála

Ar ár suíomh Gréasáin cuirimid foirmeacha teagmhála éagsúla ar fáil duit chun teagmháil a dhéanamh linn ar bhonn deonach. Bailímid na sonraí seo a leanas mar chuid de na foirmeacha teagmhála: céad ainm, sloinne, cuideachta, r-phost, teileafón, seoladh agus an chúis le teagmháil a dhéanamh linn nó faisnéis ar mhaith leat a chur chugainn maidir le d’iarratas.

Tá na foirmeacha teagmhála go sonrach ar na cúiseanna seo a leanas:

Iarratas teagmhála ginearálta

Tugann sé seo deis ghinearálta duit teagmháil a dhéanamh linn, mar shampla chun glao gutháin nó teachtaireacht ríomhphoist a iarraidh. Bainimid úsáid as do shonraí chun glaoch ort nó chun freagra a sheoladh chugat.
cuairt láithreáin
Cuirimid seirbhís cuairte láithreáin ó ionadaí allamuigh nó innealtóir iarratais ar fáil duit. Bainimid úsáid as do shonraí chun d’iarratas a phróiseáil, chun coinne a shocrú agus chun ceisteanna leantacha féideartha a fhreagairt.

a bheith ina déileálaí

Tá áthas orainn nuair is féidir linn déileálaithe nua a bhuachan mar chustaiméirí. Tugann ár bhfoirm teagmhála deis duit dul i dteagmháil linn ar an ábhar seo. Bainimid úsáid as do shonraí chun teagmháil a dhéanamh leat ar an ábhar seo, de réir mar a iarrtar.

Leantóir botún ar an suíomh

Cuirimid ar fáil duit ár Leantóir Luibheanna a úsáid chun tacú le d’imeachtaí custaiméirí ar an láithreán. Bainimid úsáid as do shonraí chun teagmháil a dhéanamh leat agus chun úsáidí féideartha an leantóir agus coinní a phlé leat.

Imeachtaí luibheolaíocha

Más mian leat clárú le haghaidh ceann dár gcúrsaí oiliúna, imeachtaí nó feachtais iomadúla, is féidir leat é seo a dhéanamh freisin ag baint úsáide as foirm teagmhála. Bainimid úsáid as do shonraí chun teagmháil a dhéanamh leat agus chun an cineál imeachta agus dátaí a phlé leat.

Íosluchtaigh treoracha iarratais

Ionas gur féidir leat ár gcuid táirgí a phróiseáil go gairmiúil freisin, cuirimid an deis ar fáil duit treoracha iarratais a íoslódáil. Bainimid úsáid as do shonraí chun na treoracha iarratais a sholáthar duit i bhfoirm dhigiteach. Má aontaíonn tú, is féidir leat cuairt suímh a shocrú linn freisin. Sa chás seo, cuir tic sa ticbhosca comhfhreagrach.

Ordú bróisiúir

Más mian leat rogha dár mbróisiúir reatha a ordú, líon isteach an fhoirm teagmhála ábhartha le do thoil. Teastaíonn do shonraí uainn le bheith in ann an t-ábhar faisnéise a sheoladh chugat tríd an bpost. Le haghaidh loingseoireachta, cuirfimid do shonraí ar aghaidh chuig an gcuideachta seo a leanas: Prowerb, Huissener Straße 7-9, 47533 Kleve, a sheolfaidh na bróisiúir ar ár son. Is féidir polasaí príobháideachta Prowerb a fháil anseo: https://www.prowerb.de/datenschutzerklaerung/

Ordú samplach

Maidir le táirgí roghnaithe, cuirimid an deis ar fáil duit sampla saor in aisce a ordú ionas go mbeidh tú in ann tú féin a chur ina luí ar cháilíocht agus ar airíonna. Chun go mbeimid in ann an sampla a sheoladh chugat agus é a léiriú más gá, ní mór dúinn na sonraí a d’iontráil tú san fhoirm teagmhála.
Le próiseáil do shonraí, a bhailímid mar chuid de na foirmeacha teagmhála aonair, táimid ag leanúint lenár leas dlisteanach maidir le do chuid fiosrúcháin a phróiseáil agus an fhaisnéis nó na seirbhísí a theastaíonn uait a sholáthar duit (Airteagal 6(1)(f) GDPR) nó cuirimid tús le bearta réamhchonarthacha chun conradh a thabhairt i gcrích más gá (Airteagal 6(1)(b) GDPR).
Trí chliceáil ar an ticbhosca “Teagmháil”, dearbhaíonn tú do thoiliú i gcomhréir le hAirt. Airt 6 para. 1 lit. DSGVO ar cheart dúinn dul i dteagmháil leat. Is féidir an toiliú seo a chúlghairm am ar bith.
Cuirtear na sonraí ar aghaidh chuig fostaithe laistigh dár ngrúpa cuideachtaí agus soláthraithe seirbhíse seachtracha chun d’fhiosrúcháin a phróiseáil, a mhéid is gá iad seo chun na seirbhísí a sholáthar.
Is deonach é ár bhfoirmeacha teagmhála a úsáid. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag am ar bith ar bhealaí eile freisin (m.sh. tríd an bpost, ríomhphost, teileafón).
Má thoiligh tú le próiseáil do shonraí tríd an uirlis “Feachtas Gníomhach” sa mheirge fianán faoi mhargaíocht, úsáidfimid na sonraí a d’iontráil tú i gceann de na foirmeacha teagmhála chun teagmháil a dhéanamh leat, chun fiosrú a dhéanamh faoi leasanna féideartha ar do thaobh. agus réitigh chuí a chur ar fáil duit le bheith in ann iad a sholáthar. Mura bhfuil do thoiliú tugtha agat, ní dhéanfar do shonraí a phróiseáil ach chun na cuspóirí a cuireadh isteach san fhoirm teagmhála a chur i gcrích. Féach Fógra Príobháideachta an Fheachtais Ghníomhaigh thíos le haghaidh tuilleadh eolais.
I bprionsabal, scriosaimid sonraí pearsanta nuair a bhíonn d’iarratas próiseáilte faoi dheireadh agus nuair nach mbíonn gá le tuilleadh stórála (m.sh. ceanglais teagmhála breise chun comhar a bhunú agus a leathnú nó chun conradh a thabhairt i gcrích) nó má chuireann tú i gcoinne tuilleadh próiseála. Féadfaidh ceanglas a bheith ann go háirithe má tá na sonraí fós ag teastáil chun seirbhísí conarthacha a chomhlíonadh, chun barántas a sheiceáil agus a dheonú nó a choinneáil siar agus, más infheidhme, éilimh ráthaíochta. I gcás oibleagáidí stórála dlíthiúla, ní féidir scriosadh a mheas ach amháin tar éis don oibleagáid stórála faoi seach dul in éag.

Siopa Lus

Ar ár suíomh Gréasáin tá an rogha agat ábhar fógraíochta a ordú nó bónais a fhuascailt ó fheachtais díolacháin trínár gcomhpháirtí ábhar fógraíochta Sympathie-Werbe-Service. Nuair a ghlaonn tú suas an leathanach, cuirfear ar aghaidh thú chuig an gcuideachta Sympathie-Werbe-Service, áit ar féidir leat an t-ábhar fógraíochta atá uait a roghnú agus cart siopadóireachta a chur le chéile. Nuair a chláraíonn tú don chéad uair, roghnaíonn tú pasfhocal agus taifeadtar an chuideachta, teideal, céadainm, sloinne, seoladh, teileafón, facs (roghnach) agus r-phost agus an modh íocaíochta. Má tá tú cláraithe, is féidir leat logáil isteach chun ordú a dhéanamh le d’ainm úsáideora agus pasfhocal.
Agus an Siopa Luibh á thairiscint ar ár suíomh Gréasáin, cuirimid an deis ar fáil duit earraí poiblíochta a ordú ar líne nó préimheanna a fhuascailt. Agus é sin á dhéanamh againn, tagraimid dár leas dlisteanach a bheith in ann an rogha a thairiscint duit earraí poiblíochta nó préimheanna a ordú ar líne (Airteagal 6(1)(f) GDPR). Bainimid úsáid freisin as do shonraí chun ár raon ábhar fógraíochta a bharrfheabhsú agus chun a bheith in ann teagmháil a dhéanamh leat i gcás gearáin. I gcás ábhar fógraíochta íoctha, tá Airteagal 6 para. 1 lit. b GDPR chun sonrasc a chruthú mar chuid de phróiseáil an chonartha.
Tá do shonraí teagmhála le haghaidh clárúcháin agus ordaithe ar fáil ó Sympathie-Werbemittel-Service. Déan teagmháil le: Sympathie-Werbe-Service, Fehlereider Str. 5-7, 32584 Löhne. Is féidir dearbhú cosanta sonraí na cuideachta Sympathie-Werbe-Service a fháil anseo: https://botament.sympathie-werbe-service.de/
I bprionsabal, scriosaimid sonraí pearsanta nuair a bhíonn d’iarratas próiseáilte ar deireadh agus nach bhfuil gá le tuilleadh stórála (m.sh. gearáin agus, más infheidhme, éilimh bharánta).

gineadóir comhlacht

Cuirimid gineadóir struchtúir ar fáil duit ar ár suíomh Gréasáin inar féidir leat ár gcuid táirgí a chumrú. Chun seo a dhéanamh, bailímid agus próiseálaimid an fhaisnéis a sholáthraíonn tú: Cuideachta, teideal, céadainm, sloinne, seoladh, r-phost, cineál tógála, chomh maith le sonraí ar an maoin ar nós tógáil nua, tiontú, athchóiriú, mar chomh maith le faisnéis ar an ábhar, an cineál suiteála, méid an limistéir, an dromchla. Go ginearálta, iarrtar na sonraí a theastaíonn le haghaidh moladh táirge atá ceart go teicniúil. Más mian leat, is féidir leat an chumraíocht atá roghnaithe agat a shábháil agus glaoch a chur air arís ag tráth níos déanaí. Chun na críche seo próiseálaimid freisin uimhir aitheantais a bhaineann le oibiacht. Is é an bunús dlí le húsáid tairgthe an ghineadóra coirp ná ár leas dlisteanach in uirlis chumraíochta táirgí a thairiscint ar ár suíomh Gréasáin (Airt. 6 Alt. 1 lit. f GDPR) agus mar sin trí theagmháil a dhéanamh le custaiméirí ionchasacha (Airt. 6 Alt. 1 lit. . b GDPR).

Tá úsáid an ghineadóra tógála deonach agus neamhspleách ar úsáid na coda eile den suíomh Gréasáin. Go ginearálta, stórálaimid na sonraí pearsanta a bhailítear mar chuid den ghineadóir struchtúir ar feadh 5 bliana. Níl sé i gceist na sonraí seo a úsáid chun críocha eile. Ní tharchuirfear na sonraí pearsanta chuig faighteoirí eile agus/nó chuig tíortha nach bhfuil san AE.

Má thoiligh tú do shonraí a phróiseáil tríd an uirlis “Feachtas Gníomhach” sa bhratach fianán faoi chuspóirí margaíochta, úsáidfimid na sonraí a d’iontráil tú i bhfoirm teagmhála an ghineadóra struchtúir chun teagmháil a dhéanamh leat, chun fiosrú a dhéanamh faoi leasanna féideartha ar do pháirt agus réitigh oiriúnacha a sholáthar duit le bheith in ann a sholáthar. Mura bhfuil do thoiliú tugtha agat, ní dhéanfar do shonraí a phróiseáil ach chun an cuspóir a cuireadh isteach san fhoirm teagmhála a chur i gcrích. Féach Fógra Príobháideachta an Fheachtais Ghníomhaigh thíos le haghaidh tuilleadh eolais.
Coimeádaimid an ceart chun do sheoladh r-phoist a úsáid chun tuilleadh faisnéise a sheoladh chugat faoi tháirgí agus seirbhísí cosúla dár gcuid féin trí ríomhphost agus an gineadóir struchtúir in úsáid agat. Féadfaidh tú agóid a dhéanamh in aghaidh sheoladh ríomhphoist den sórt sin ag am ar bith le héifeacht don todhchaí gan aon chostais speisialta a thabhú. Chun seo a dhéanamh, is féidir leat an nasc díliostáil ag deireadh gach ríomhphoist a sheoltar a úsáid nó ríomhphost a sheoladh chuig na sonraí teagmhála a thugtar san rian. I gcás cúlghairme, scriosfar do shonraí. Fanann an fhaisnéis faoi seo doiciméadaithe ar feadh 3 bliana agus scriostar ansin í freisin.

Nuachtlitir

Más mian leat an nuachtlitir a thairgtear ar an suíomh Gréasáin seo a fháil, teastaíonn seoladh ríomhphoist uainn uait chomh maith le sonraí breise (céadainm, sloinne, cuideachta, r-phost) chun go mbeifeá in ann seoladh leat go pearsanta agus , más gá, tú a shainaithint más mian leat úsáid a bhaint as do chearta mar ábhar sonraí. Má bhaineann an clárú don nuachtlitir le dreasacht, ní mór dúinn freisin do shonraí seolta (sráid, cód poist agus an chathair). Chun na dreasachtaí a sheoladh, cuirfimid do shonraí ar aghaidh chuig an gcuideachta seo a leanas: Prowerb, Huissener Straße 7-9, 47533 Kleve. Is féidir polasaí príobháideachta Prowerb a fháil anseo: https://www.prowerb.de/datenschutzerklaerung/
Bainimid úsáid as an uirlis “Feachtas Gníomhach” chun na sonraí a d’iontráil tú a bhailiú agus a phróiseáil agus chun an nuachtlitir a sheoladh. Tá an toiliú a thugtar chun an nuachtlitir a fháil neamhspleách ar cibé an bhfuil nó nár thug tú do thoiliú sa mheirge fianán faoi chuspóirí margaíochta. Féach Fógra Príobháideachta an Fheachtais Ghníomhaigh thíos le haghaidh tuilleadh eolais.
Bainimid úsáid as na sonraí seo go heisiach chun an fhaisnéis a iarrtar a sheoladh agus ní chuirimid ar aghaidh chuig tríú páirtithe iad. Is ar bhonn do thoilithe amháin a dhéantar na sonraí a chuirtear isteach san fhoirm chlárúcháin a phróiseáil (Airt. 6 Alt 1 lit. a DSGVO). Bainimid úsáid as an nós imeachta rogha an diúltaithe dúbailte. Is féidir leat do thoiliú le stóráil do sheoladh ríomhphoist agus sonraí eile agus a n-úsáid chun an nuachtlitir a sheoladh a chúlghairm am ar bith, mar shampla trí na naisc “Díliostáil” nó “Bainistigh socruithe” nó trí ríomhphost a sheoladh chuig an duine freagrach. Níl aon tionchar fós ar dhlíthiúlacht na n-oibríochtaí próiseála sonraí atá déanta cheana féin. Tar éis duit díliostáil, scriosfar do shonraí ónár liosta dáileacháin nuachtlitreach laistigh de 14 lá. Coimeádaimid an doiciméadú ar seo ar feadh 3 bliana agus scriosaimid ansin é.
Má sheoltar dreasacht, scriosfaimid do shonraí seolta laistigh de 14 lá tar éis an tseolta a bheith déanta.

Rannpháirtíocht i seimineáir ar líne

Táimid ag úsáid níos mó meán digiteach inár gcumarsáid le tríú páirtithe. Is seimineáir ar líne iad seo ionas gur féidir linn ár gcúrsaí oiliúna a thairiscint do chustaiméirí agus do pháirtithe leasmhara i bhfoirm dhigiteach.
Nuair a chláraítear do sheimineár ar líne nó nuair a bhíonn sé á reáchtáil, déantar sonraí pearsanta a phróiseáil. Is iad seo de ghnáth:
• Faisnéis úsáideora: céad ainm agus sloinne, seoladh r-phoist, teileafón (roghnach), pictiúr próifíle (roghnach)
• Meiteashonraí cruinnithe: ábhar, seoltaí IP an lucht freastail, faisnéis gléis/crua-earraí
• Maidir le taifeadtaí (roghnach): Comhad MP4 de gach taifead físe, fuaime agus cur i láthair, comhad M4A de gach taifead fuaime, téacschomhad de chomhrá Meetins Ar Líne
• Nuair a dhiailiú isteach leis an teileafón: réimír don uimhir theileafóin isteach agus amach, ainm tíre, am tosaithe agus críochnaithe. Más gá, is féidir sonraí nasctha breise ar nós seoladh IP an ghléis a shábháil.
Próiseálaimid na sonraí seo ionas gur féidir linn faisnéis a sheoladh chugat chun clárú nó ábhar an chruinnithe nó an imeachta nó chun an cruinniú a stiúradh. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis seo freisin bearta réamhchonarthacha chun conradh a thabhairt i gcrích nó imeacht inmhuirir agus eiseoimid sonrasc chugat ansin.
Mar bhunús dlí, tagaimid don leas dlisteanach atá againn cumarsáid a dhéanamh leat ar líne nó a bheith in ann faisnéis a sholáthar duit ar líne i bhfoirm seimineáir ar líne (Airt. 6 Para. 1 lit. f GDPR) nó bearta réamhchonarthacha a thionscnamh. (Airt 6(b) GDPR). I gcás seimineáir ar líne atá bunaithe ar tháillí, teastaíonn do shonraí uainn le go mbeimid in ann sonrasc a eisiúint chugat i gcomhréir leis an gconradh (Airteagal 6(1)(b) GDPR). Ní féidir páirt a ghlacadh i bhfíschomhdháil nó i seimineár ar líne gan do shonraí a phróiseáil. Ar ndóigh, tá an rogha agat freisin dul i dteagmháil linn ar bhealaí eile nó páirt a ghlacadh i gcúrsaí oiliúna duine-le-duine roghnaithe, a d’fhéadfadh a bheith éagsúil ó thaobh ábhair de.
Bainimid úsáid as an uirlis “GoToWebinar” chun seimineáir ar líne a reáchtáil. Is féidir leat GoToWebinar a úsáid ach na bogearraí a íoslódáil roimh ré. Is féidir leat GoToWebinar a úsáid freisin i leagan brabhsálaí íon.
Más mian leat clárú le haghaidh seimineár ar líne, déanfar tú a atreorú chuig suíomh Gréasáin GoToWebinar.
Is seirbhís é “GoToWebinar” a sholáthraíonn LogMeIn, Inc., atá lonnaithe i mBostún, Massachusetts. Tá comhaontú próiseála sonraí ordaithe tugtha i gcrích againn le LogMeIN. Ráthaítear leibhéal iomchuí cosanta sonraí trí chlásail chonarthacha chaighdeánacha an AE a thabhairt i gcrích. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil anseo: https://www.logmein.com/de/legal/privacy
https://logmeincdn.azureedge.ne/legal/lmi-customer-dpa-2020v1-de.pdf
Más mian linn seimineáir ar líne a thaifeadadh chun críocha inmheánacha ar nós logáil nó cruthú físeáin oiliúna, cuirfimid in iúl duit roimh ré agus iarrfaimid do thoiliú. Tá fírinne an taifeadta ar taispeáint duit freisin. Tabhair faoi deara freisin gur féidir stair chomhrá agus ceisteanna ó rannpháirtithe a thaifeadadh freisin chun críocha an taifid agus na bearta leantacha. Stóráiltear taifeadtaí go háitiúil ar ríomhaire an eagraí.
Mura n-aontaíonn tú, is féidir leat an chomhdháil nó an seimineár a fhágáil nó úsáid a bhaint as na socruithe cuí sa chlár chun tionchar a imirt ar cé acu a éisteann tú agus a fhéachann tú agus nach mbíonn tú in ann amharc ar an modhnóir nó ar rannpháirtithe eile i bpictiúr agus fuaim. Ní féidir páirt a ghlacadh i gcomhráite nó ceisteanna a chur ansin.
Ní dhéanfar sonraí pearsanta a phróiseáiltear maidir le rannpháirtíocht i seimineáir ar líne a chur ar aghaidh chuig tríú páirtithe. Ach amháin má tá aistriú na sonraí seo mar thoradh ar ábhar agus cuspóir an tseimineáir ar líne, e.g. mar gheall ar fhaisnéis bhreise a tharchur, tairiscintí a sheoladh nó daoine teagmhála a shocrú.
Tar éis na seimineáir ar líne a chríochnú, scriosfar na sonraí taifeadta, ach amháin má tá gá leis na sonraí chun críocha eile agus ar bhonn dlíthiúil eile (e.g. caidreamh gnó a thionscnamh, faisnéis nó ábhar oiliúna a sheoladh, sonrasc a sheoladh).

Cruinnithe agus imeachtaí a chlárú

Ar ár suíomh Gréasáin tá an rogha agat clárú ar líne le haghaidh cúrsaí oiliúna agus imeachtaí. Déantar clárú tríd an soláthraí seirbhíse seachtrach Eventbrite. Déan teagmháil le: Eventbrite Inc., 155 5th Street, Urlár 7, San Francisco, CA 94103, SAM le hionadaí Eventbrite NL BV, Silodam 402, 1013AW, Amstardam, An Ísiltír. dá ngairtear Eventbrite anseo feasta.
Má chláraíonn tú ar líne, bailíonn Eventbrite an fhaisnéis go léir a sholáthraíonn tú agus tú ag clárú (ainm, seoladh ríomhphoist, etc.). Ina theannta sin, déantar do sheoladh IP agus meiteashonraí eile (brabhsálaí, córas oibriúcháin, leagan, gléas deiridh) agus, i gcás teagmhais inmhuirir, do shonraí íocaíochta a thaifeadadh freisin. Is féidir leat féachaint ar pholasaí príobháideachta Eventbrite anseo:
https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.
Is é cuspóir na feidhme clárúcháin a bheith in ann rogha clárúcháin áisiúil ar líne a thairiscint duit ar ár suíomh Gréasáin. Teastaíonn na sonraí uainn freisin le go mbeimid in ann sonrasc a eisiúint duit le haghaidh imeacht táille-bhunaithe.
Is é Art. Airt 6 para. 1 lit. f DSGVO ár leas dlisteanach in a bheith in ann rogha clárúcháin áisiúil ar líne a thairiscint duit ar ár suíomh Gréasáin. Ina theannta sin, tá Airteagal 6 alt. 1 lit. b GDPR chun sonrasc a chruthú mar chuid den phróiseáil conartha le haghaidh imeacht táille-bhunaithe.
Más rud é go n-iarrtar an toiliú comhfhreagrach, is ar bhonn Airteagal 6 Alt amháin a dhéantar an phróiseáil. 1 lit. a DSGVO, a mhéid a chuimsíonn an toiliú fianáin a stóráil. Is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.
Rinneamar comhaontú sonraí ordaithe le Eventbrite. Ráthaítear leibhéal iomchuí cosanta sonraí trí chlásail chonarthacha chaighdeánacha an AE a thabhairt i gcrích. Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo:
https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinie-von-eventbrite?lg=de.
Féadfar do shonraí a chur ar aghaidh chuig fostaithe laistigh dár ngrúpa cuideachtaí agus soláthraithe seirbhíse seachtracha le haghaidh tuilleadh próiseála, a mhéid is gá chun na seirbhísí a sholáthar. Ní tharchuirfear na sonraí pearsanta chuig faighteoirí eile.
Fanfaidh na sonraí a chuireann tú isteach linn go dtí go n-iarrfaidh tú orainn é a scriosadh, do thoiliú le stóráil a chúlghairm nó nach bhfuil feidhm a thuilleadh ag an gcuspóir stórála sonraí. Ní dhéanfar aon difear d’fhorálacha dlí éigeantacha – go háirithe tréimhsí coinneála.

Rannpháirtíocht i scuabgheallta

Ó am go chéile bíonn deis agat páirt a ghlacadh i scuabgheallta ar ár suíomh Gréasáin. Sa chás seo, chomh maith leis an aighneacht a iarrtar (m.sh. grianghraif) nó an réiteach, seolann tú do sheoladh r-phoist agus sonraí teagmhála eile chugainn (sloinne, céad ainm, seoladh) ionas gur féidir linn buíochas a ghabháil leat as do rannpháirtíocht agus a thabhairt ar láimh. duais má bhuann tú. Déanaimid tagairt dár leas dlisteanach de réir Airt. Airt 6 para. 1 lit. f DSGVO i dtéarmaí dearadh tarraingteach agus idirghníomhach dár dtairiscint ar líne.

I gcás bua, is féidir go gcuirfear na sonraí pearsanta ar aghaidh chuig tríú páirtí atá freagrach as an duais a sheoladh nó a sheachadadh. Scriosfar na sonraí a úsáidtear anseo a luaithe nach bhfuil feidhm ag an gcuspóir stórála a thuilleadh agus nach bhfuil aon dlíthe nó rialacháin a bhfuil an duine atá freagrach faoina réir chun é seo a chosc. Ní chuirfear na sonraí ar aghaidh chuig tríú tír.

Má tá do shonraí le foilsiú i gcás bua (láithreán gréasáin, ardáin meán sóisialta), cuirfear é seo ar an eolas thú mar chuid de dhearbhú toilithe (Airt. 6 Alt 1 lit. a DSGVO).
Cuir san áireamh freisin na coinníollacha rannpháirtíochta a bhaineann leis an gcomórtas, go háirithe maidir le húsáid ábhar íomhá agus na cóipchearta a bhaineann leis.
Coimeádaimid an ceart do sheoladh r-phoist a úsáid i gcomhthéacs na gcomórtas chun tuilleadh faisnéise a sheoladh chugat trí ríomhphost faoi tháirgí agus seirbhísí dá samhail. Féadfaidh tú agóid a dhéanamh in aghaidh sheoladh ríomhphoist den sórt sin ag am ar bith le héifeacht don todhchaí gan aon chostais speisialta a thabhú. Chun seo a dhéanamh, is féidir leat an nasc díliostáil ag deireadh gach ríomhphoist a sheoltar a úsáid nó ríomhphost a sheoladh chuig na sonraí teagmhála a thugtar san rian. I gcás cúlghairme, scriosfar do shonraí. Ní tharchuirfear na sonraí seo chuig faighteoirí eile.

na meáin shóisialta

Ár láithrithe ar na meáin shóisialta

Coinneoimid próifílí atá inrochtana go poiblí ar líonraí sóisialta. Is féidir na líonraí sóisialta a úsáidimid go mion a fháil thíos. De ghnáth is féidir le líonraí sóisialta ar nós Facebook, Instagram, etc. anailís chuimsitheach a dhéanamh ar d’iompraíocht úsáideora nuair a thugann tú cuairt ar a suíomh Gréasáin nó ar shuíomh Gréasáin a bhfuil ábhar meán sóisialta comhtháite ann (m.sh. Cosúil le cnaipí nó meirgí fógraíochta). Spreagann cuairt a thabhairt ar ár láithreacht meán sóisialta go leor oibríochtaí próiseála a bhaineann le cosaint sonraí. Go mion:

Má tá tú logáilte isteach i do chuntas meán sóisialta agus má thugann tú cuairt ar ár láithreacht meán sóisialta, is féidir le hoibreoir na tairsí meán sóisialta an chuairt seo a shannadh do do chuntas úsáideora. Mar sin féin, féadfar do shonraí pearsanta a thaifeadadh freisin mura bhfuil tú logáilte isteach nó mura bhfuil cuntas agat leis an tairseach meán sóisialta faoi seach. Sa chás seo, bailítear na sonraí seo, mar shampla, trí fhianáin a stóráiltear ar do ghléas deiridh nó trí do sheoladh IP a thaifeadadh.

Le cabhair ó na sonraí a bhailítear ar an mbealach seo, is féidir le hoibreoirí na dtairseach meán sóisialta próifílí úsáideoirí a chruthú ina stórálfar do shainroghanna agus do leasanna. Ar an mbealach seo, is féidir fógraíocht bunaithe ar ús a thaispeáint duit laistigh agus lasmuigh de láithreacht na meán sóisialta faoi seach. Má tá cuntas agat leis an líonra sóisialta faoi seach, is féidir fógraíocht ús-bhunaithe a thaispeáint ar gach feiste ar a bhfuil tú logáilte isteach nó ar a raibh tú logáilte isteach.

Tabhair faoi deara freisin nach féidir linn gach oibríocht próiseála a rianú ar na tairseacha meán sóisialta. Ag brath ar an soláthraí, féadfaidh oibreoirí na dtairseach meán sóisialta, dá bhrí sin, oibríochtaí próiseála breise a dhéanamh. Is féidir sonraí a fháil i dtéarmaí úsáide agus rialacháin um chosaint sonraí na dtairseach meán sóisialta faoi seach.

bunús dlí

Ba cheart go gcinnteodh ár dtaispeántais ar na meáin shóisialta an láithreacht is leithne agus is féidir ar an Idirlíon. Is leas dlisteanach é seo de réir bhrí Airteagal 6 alt. 1 lit. f GDPR. Féadfaidh na próisis anailíse arna dtionscnamh ag na líonraí sóisialta a bheith bunaithe ar bhoinn dhlíthiúla éagsúla, a chaithfidh oibreoirí na líonraí sóisialta a shonrú (e.g. toiliú de réir bhrí Airteagal 6 Alt. 1 lit. a DSGVO).

Rialaitheoir agus dearbhú cearta

Má thugann tú cuairt ar cheann dár láithreacha meán sóisialta (m.sh. Facebook), táimid freagrach i gcomhpháirt le hoibreoir an ardáin meán sóisialta as na hoibríochtaí próiseála sonraí a spreagtar le linn na cuairte seo. I bprionsabal, is féidir leat do chearta a fheidhmiú (faisnéis, ceartú, scriosadh, srianadh próiseála, iniomparthacht sonraí agus gearáin) araon i gcoinne linn chomh maith le oibreoir na tairsí meán sóisialta faoi seach (m.sh. vs. Facebook).

Tabhair faoi deara le do thoil, in ainneoin na comhfhreagrachta le hoibreoirí tairseacha meán sóisialta, nach bhfuil tionchar iomlán againn ar oibríochtaí próiseála sonraí na dtairseach meán sóisialta. Tá ár roghanna bunaithe go mór ar bheartas corparáideach an tsoláthraí faoi seach.

ré stórála

Déanfar na sonraí a bhailímid go díreach trí láithreacht na meán sóisialta a scriosadh as ár gcórais a luaithe a iarrann tú scriosadh, a gcúlghairfidh tú do thoiliú le stóráil nó nach bhfuil feidhm a thuilleadh ag an gcuspóir stórála sonraí. Fanann fianáin shábháilte ar do ghléas deiridh go dtí go scriosann tú iad. Forálacha dlíthiúla éigeantacha – esp. Tréimhsí coinneála – fós gan tionchar.
Níl aon tionchar againn ar thréimhse stórála do shonraí, a stórálann oibreoirí na líonraí sóisialta chun a gcríoch féin. Chun sonraí a fháil, déan teagmháil dhíreach le do thoil le hoibreoirí na líonraí sóisialta (m.sh. ina ndearbhú cosanta sonraí, féach thíos).

Líonraí sóisialta go mion

Facebook

Tá próifíl againn ar Facebook. Is é an soláthraí Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Cearnóg na Canálach Móire, Cuan na Canálach Móire, Baile Átha Cliath 2, Éire leis an máthairchuideachta Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dá ngairtear Facebook anseo feasta. De réir Facebook, aistrítear na sonraí a bhailítear chuig SAM agus chuig tríú tíortha eile freisin.

Tá comhaontú maidir le comhphróiseáil tugtha chun críche againn (Aisiún an Rialaitheora) le Facebook. Sainmhíníonn an comhaontú seo na hoibríochtaí próiseála sonraí a bhfuilimid nó Facebook freagrach astu nuair a thugann tú cuairt ar ár leathanach Facebook. Is féidir leat an comhaontú seo a fheiceáil ag an nasc seo a leanas: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Is féidir leat do shocruithe fógraíochta a choigeartú go neamhspleách i do chuntas úsáideora. Chun é seo a dhéanamh, cliceáil ar an nasc seo a leanas agus logáil isteach:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Is féidir sonraí a fháil i mbeartas príobháideachta Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram

Tá próifíl againn ar Instagram. Is é an soláthraí Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Cearnóg na Canálach Móire, Cuan na Canálach Móire, Baile Átha Cliath 2, Éire leis an máthairchuideachta Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. dá ngairtear Instagram anseo feasta.

Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Tá sonraí faoin gcaoi a láimhseálann siad do shonraí pearsanta le fáil i ndearbhú cosanta sonraí Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

XING

Tá próifíl againn ar XING. Is é an soláthraí New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, an Ghearmáin. Tá sonraí faoin gcaoi a láimhseálann siad do shonraí pearsanta le fáil i ndearbhú cosanta sonraí XING:
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Tá próifíl againn ar LinkedIn. Is é an soláthraí LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2, Éire agus an mháthairchuideachta LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA leis an bhfochuideachta. Dá ngairtear LinkedIn anseo feasta. Úsáideann LinkedIn fianáin fógraíochta.

Más mian leat fianáin fógraíochta LinkedIn a dhíchumasú, bain úsáid as an nasc seo a leanas: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Tá sonraí faoin gcaoi a láimhseálann siad do shonraí pearsanta le fáil i ndearbhú LinkedIn um chosaint sonraí: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Tá próifíl againn ar YouTube. Is é an soláthraí Google Ireland Limited, Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire, leis an máthairchuideachta Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. dá ngairtear YouTube anseo feasta.
Tá sonraí faoin gcaoi a láimhseálann siad do shonraí pearsanta le fáil i ndearbhú cosanta sonraí YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Anailís gréasáin, fógraíocht agus uirlisí eile

Feachtas Gníomhach

Ar an suíomh Gréasáin seo úsáidimid “Feachtas Gníomhach” dár ngníomhaíochtaí margaíochta ar líne. Is comhlacht bogearraí ó SAM é Active Campaign a bhfuil oifig aige in Éirinn. Déan teagmháil le: Active Campaign, 1 North Dearborn St. 5th Floor, Chicago, IL 60602, USA agus Charlesmont Exchange, Sráid Charlemont, Baile Átha Cliath, D02VN88, Éire (dá ngairtear “Feachtas Gníomhach” anseo feasta).
Is réiteach bogearraí comhtháite é seo a úsáidimid chun gnéithe éagsúla dár margaíocht ar líne a chlúdach. Áirítear orthu seo, i measc rudaí eile:
Margaíocht ríomhphoist (nuachtlitir agus seoltaí uathoibrithe, m.sh. chun íoslódálacha a sholáthar), bainistíocht teagmhála agus foirmeacha teagmhála.
Ligeann ár seirbhís síntiúis do chuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin níos mó a fhoghlaim faoinár gcuideachta, ábhar a íoslódáil agus a gcuid faisnéise teagmhála a sholáthar. Stóráiltear an fhaisnéis seo ar fhreastalaithe ár gcomhpháirtí bogearraí Active Campaign. Is féidir linn iad a úsáid chun teagmháil a dhéanamh le cuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin agus chun a fháil amach cé acu de sheirbhísí ár gcuideachta a bhfuil suim acu iontu. Tá an fhaisnéis go léir a bhailímid faoi réir an bheartais phríobháideachais seo. Bainimid úsáid as gach eolas taifeadta go heisiach chun ár mbearta margaíochta a bharrfheabhsú.
Is é an bunús dlí chun úsáid a bhaint as seirbhísí an Fheachtais Ghníomhaigh ná ár gcuntas leasa dlisteanach. Airt 6 para. 1 lit. f GDPR. Is é an leas dlisteanach atá againn maidir leis an tseirbhís seo a úsáid ná ár mbearta margaíochta a bharrfheabhsú agus ár gcaighdeán seirbhíse ar an suíomh Gréasáin a fheabhsú.
Gach uair a thugann tú cuairt ar ár suíomh Gréasáin, stóráiltear sonraí gan ainm chun críocha anailíse agus cuirtear i láthair iad i dtuarascálacha carnacha, ar choinníoll nach ndearna tú agóid i gcoinne an fhianáin atá socraithe ag an gclár nó nach bhfuil do thoiliú tugtha agat dá réir. Art 6 para. 1 lit. a DSGVO ceadaithe. Chomh luath agus a chuireann tú sonraí pearsanta isteach trí fhoirm ar an suíomh Gréasáin agus a sheolann tú amach iad, déantar na sonraí seo a chumasc leis na sonraí anailíse. Ní bhaineann sé seo, áfach, ach leis na sonraí a bailíodh trí fhianán a shocrú. Féadfaidh tú an toiliú seo a chúlghairm am ar bith. Níl aon tionchar ag an gcúlghairm ar dhlíthiúlacht na n-oibríochtaí próiseála sonraí atá déanta cheana féin.
Tá comhaontú próiseála sonraí ordaithe tugtha i gcrích againn le Active Campaign. Ráthaítear leibhéal iomchuí cosanta sonraí trí chlásail chonarthacha chaighdeánacha an AE a thabhairt i gcrích. Tá tuilleadh eolais le fáil anseo: https://www.activecampaign.com/de/privacy-policy
https://activecampaign.com/legal/scc
https://activecampaign.com/de/legal/gdpr-updates/privacy-shield.

Picteilín Facebook

Úsáidtear an “picteilín Facebook” mar a thugtar air laistigh dár dtairiscint ar líne. Is é an soláthraí Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Cearnóg na Canálach Móire, Cuan na Canálach Móire, Baile Átha Cliath 2, Éire, leis an máthairchuideachta Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dá ngairtear Facebook anseo feasta.

Le Facebook Pixel, is féidir iompar cuairteoirí suímh a rianú tar éis iad a atreorú chuig láithreán gréasáin an tsoláthraí trí chliceáil ar fhógra Facebook. Ligeann sé seo éifeachtacht na bhfógraí Facebook a mheas chun críocha taighde staidrimh agus margaidh agus leas a bhaint as bearta fógraíochta amach anseo.
Tá na sonraí a bhailítear gan ainm dúinn mar oibreoir an tsuímh Ghréasáin seo, ní féidir linn teacht ar aon chonclúidí maidir le céannacht an úsáideora. Mar sin féin, déanann Facebook na sonraí a stóráil agus a phróiseáil ionas gur féidir nasc leis an bpróifíl úsáideora faoi seach agus is féidir le Facebook na sonraí a úsáid chun críocha fógraíochta dá chuid féin de réir threoirlínte úsáide sonraí Facebook. Cuireann sé seo ar chumas Facebook fógraí a chur ar leathanaigh Facebook agus lasmuigh de Facebook. Ní féidir linne mar oibreoir an tsuímh tionchar a imirt ar úsáid na sonraí seo.
Úsáidtear an tseirbhís seo ar bhonn do thoilithe i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 lit. GDPR. Is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.
Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum agus https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
A mhéid a bhailítear sonraí pearsanta ar ár suíomh Gréasáin agus a chuirtear ar aghaidh chuig Facebook ag baint úsáide as an uirlis a bhfuil cur síos air anseo, táimid féin agus Meta Platforms Ireland Limited, 4 Cearnóg na Canálach Móire, Cuan na Canálach Móire, Baile Átha Cliath 2, Éire freagrach i gcomhpháirt as an bpróiseáil sonraí seo (Airt. 26 GDPR). Tá comhfhreagracht teoranta do na sonraí a bhailiú agus a chur ar aghaidh chuig Facebook. Ní cuid den fhreagracht chomhpháirteach é próiseáil Facebook tar éis é a chur ar aghaidh. Tá ár gcomhoibleagáidí leagtha amach i gcomhaontú próiseála comhpháirteach. Tá foclaíocht an chomhaontaithe le fáil ag: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. De réir an chomhaontaithe seo, táimid freagrach as faisnéis um chosaint sonraí a eisiúint agus an uirlis Facebook á úsáid againn agus as an uirlis a chur i bhfeidhm ar ár suíomh Gréasáin ar bhealach slán de réir an dlí um chosaint sonraí. Tá Facebook freagrach as slándáil sonraí táirgí Facebook. Is féidir leat do chearta a dhearbhú (m.sh. iarratais ar fhaisnéis) maidir leis na sonraí a phróiseáiltear ar Facebook go díreach ar Facebook. Má dhearbhaíonn tú cearta na n-ábhar sonraí linn, tá sé de dhualgas orainn iad a chur ar aghaidh chuig Facebook.
Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise maidir le do phríobháideachas a chosaint san fhaisnéis faoi chosaint sonraí Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
Is féidir leat an ghné athmhargaíochta Custom Audiences a úsáid sa rannán Socruithe Fógraí ag
Díchumasaigh https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chun seo a dhéanamh, ní mór duit a bheith logáilte isteach i Facebook.
Mura bhfuil cuntas Facebook agat, féadfaidh tú rogha an diúltaithe d’fhógraíocht iompraíochta Facebook ar shuíomh Gréasáin an Chomhaontais Eorpaigh um Fhógraíocht Dhigiteach:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Google Analytics

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo feidhmeanna na seirbhíse anailíse gréasáin Google Analytics. Is é an soláthraí Google Ireland Limited, Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire, leis an máthairchuideachta Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Dá ngairtear Google anseo feasta.
Cuireann Google Analytics ar chumas oibreoir an tsuímh Ghréasáin iompar cuairteoirí an tsuímh Ghréasáin a anailísiú. Faigheann oibreoir an tsuímh Ghréasáin sonraí úsáide éagsúla, mar shampla B. Radhairc leathanaigh, fad fanachta, na córais oibriúcháin a úsáideadh agus bunús an úsáideora. Déantar achoimre ar na sonraí seo in ID úsáideora agus sanntar iad do ghléas deiridh chuairteora an tsuímh Ghréasáin faoi seach.
Úsáideann Google Analytics teicneolaíochtaí a ligeann don úsáideoir a bheith aitheanta chun críche anailís a dhéanamh ar iompar úsáideoirí (m.sh. fianáin). Is gnách an fhaisnéis a bhailíonn Google faoi úsáid an tsuímh Ghréasáin seo a tharchur chuig freastalaí Google i SAM agus a stóráil ann.
Úsáidtear an tseirbhís seo ar bhonn do thoilithe i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 lit. GDPR. Is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.
Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Ainmniú IP

Táimid tar éis an fheidhm anaithnidithe IP a ghníomhachtú ar an suíomh Gréasáin seo. Mar thoradh air sin, déanfaidh Google do sheoladh IP a ghiorrú laistigh de bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó i stáit chonarthacha eile den Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch sula dtarchuirfear chuig SAM é. Is i gcásanna eisceachtúla amháin a sheolfar an seoladh IP iomlán chuig freastalaí Google i SAM agus a ghiorrú ansin. Thar ceann oibreoir an tsuímh Ghréasáin seo, úsáidfidh Google an fhaisnéis seo chun d’úsáid as an suíomh Gréasáin a mheas, chun tuarascálacha a thiomsú ar ghníomhaíocht an tsuímh Ghréasáin agus chun seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíocht an tsuímh Ghréasáin agus úsáid idirlín a sholáthar d’oibreoir an tsuímh Ghréasáin. Ní dhéanfar an seoladh IP arna tharchur ag do bhrabhsálaí mar chuid de Google Analytics a chumasc le sonraí eile Google.

breiseán brabhsálaí

Is féidir leat cosc a chur ar Google do shonraí a bhailiú agus a phróiseáil tríd an mbreiseán brabhsálaí atá ar fáil faoin nasc seo a leanas a íoslódáil agus a shuiteáil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .
Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoin gcaoi a láimhseálann Google Analytics sonraí úsáideoirí i ndearbhú cosanta sonraí Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

próiseáil ordú

Tá conradh próiseála ordaithe tugtha i gcrích againn le Google agus tá ceanglais dhian na n-údarás cosanta sonraí Gearmánach á gcur i bhfeidhm againn go hiomlán agus iad ag úsáid Google Analytics.

Bainisteoir Clibeanna Google

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo Bainisteoir Clibeanna Google. Is é an soláthraí Google Ireland Limited, Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire, leis an máthairchuideachta Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Dá ngairtear Google anseo feasta.
Is uirlis é Bainisteoir Clibe Google is féidir linn a úsáid chun uirlisí rianaithe nó staidrimh agus teicneolaíochtaí eile a chomhtháthú ar ár suíomh Gréasáin. Ní chruthaíonn Bainisteoir Clibeanna Google féin aon phróifílí úsáideora, ní shábhálann sé aon fhianáin agus ní dhéanann sé aon anailísí neamhspleácha. Ní úsáidtear é ach chun na huirlisí a chomhtháthaítear leis a riar agus a thaispeáint. Mar sin féin, taifeadann Bainisteoir Clibeanna Google do sheoladh IP, ar féidir é a tharchur freisin chuig máthairchuideachta Google sna Stáit Aontaithe.
Úsáidtear Bainisteoir Clibeanna Google ar bhonn Airteagal 6 Alt. 1 lit. f GDPR. Tá leas dlisteanach ag oibreoir an tsuímh Ghréasáin i gcomhtháthú agus i mbainistíocht na n-uirlisí éagsúla ar a shuíomh Gréasáin go tapa agus gan a bheith casta. Dá n-iarrtar toiliú comhfhreagrach, is ar bhonn Airteagal 6 alt amháin a dhéantar an phróiseáil. 1 lit. a DSGVO, a mhéid a chuimsíonn an toiliú fianáin a stóráil nó rochtain ar fhaisnéis i ngléas deiridh an úsáideora. Is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.

Fógraí Google

Úsáideann oibreoir an tsuímh Ghréasáin Google Ads. Is clár fógraíochta ar líne é Google Ads ó Google Ireland Limited, Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire, leis an máthairchuideachta Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAM. Dá ngairtear Google anseo feasta.
Cuireann Google Ads ar ár gcumas fógraí a thaispeáint in inneall cuardaigh Google nó ar shuíomhanna Gréasáin tríú páirtí nuair a chuireann an t-úsáideoir téarmaí cuardaigh áirithe isteach ar Google (spriocadh eochairfhocail). Ina theannta sin, is féidir fógraí spriocdhírithe a thaispeáint bunaithe ar na sonraí úsáideora (m.sh. sonraí suímh agus leasanna) atá ar fáil ó Google (spriocghrúpa a spriocdhíriú). Mar oibreoir láithreán gréasáin, is féidir linn na sonraí seo a mheas go cainníochtúil, mar shampla trí anailís a dhéanamh ar na téarmaí cuardaigh ba chúis le taispeáint ár bhfógraí agus cé mhéad fógrán ba chúis le cliceanna comhfhreagracha.
Úsáidtear an tseirbhís seo ar bhonn do thoilithe i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 lit. GDPR. Is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.
Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo:
https://policies.google.com/privacy/frameworks
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo feidhmeanna Google Remarketing. Is é an soláthraí Google Ireland Limited, Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire, leis an máthairchuideachta Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Dá ngairtear Google anseo feasta.
Déanann Google Remarketing anailís ar d’iompraíocht úsáideora ar ár suíomh Gréasáin (m.sh. cliceáil ar tháirgí áirithe) chun tú a rangú i spriocghrúpaí fógraíochta áirithe agus ansin chun teachtaireachtaí gréasáin oiriúnacha a thaispeáint nuair a thugann tú cuairt ar thairiscintí eile ar líne (athmhargaíocht nó athspriocdhíriú).
Ina theannta sin, is féidir na spriocghrúpaí fógraíochta a cruthaíodh le Google Remarketing a nascadh le feidhmeanna trasghléis Google. Ar an mbealach seo, is féidir teachtaireachtaí fógraíochta pearsantaithe a bhaineann le hús agus atá curtha in oiriúint duit ag brath ar d’úsáid roimhe seo agus d’iompraíocht scimeála ar ghléas ceann amháin (m.sh. fón póca) a thaispeáint ar ghléas eile de do dheiridh (m.sh. táibléad nó ríomhaire). .
Má tá cuntas Google agat, is féidir leat agóid a dhéanamh i gcoinne fógraíochta pearsantaithe tríd an nasc seo a leanas a úsáid: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Úsáidtear an tseirbhís seo ar bhonn do thoilithe i gcomhréir le hAirt. 6 para. 1 lit. GDPR. Is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.
Is féidir tuilleadh faisnéise agus na rialacháin um chosaint sonraí a fháil i ndearbhú cosanta sonraí Google ag: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Google Maps

Úsáideann an suíomh seo an tseirbhís léarscáile Google Maps. Is é an soláthraí Google Ireland Limited, Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire, leis an máthairchuideachta Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Dá ngairtear Google anseo feasta.
Chun feidhmeanna Google Maps a úsáid, is gá do sheoladh IP a shábháil. De ghnáth aistrítear an fhaisnéis seo chuig freastalaí Google i SAM agus a stóráiltear ann. Níl aon tionchar ag soláthraí an tsuímh seo ar an aistriú sonraí seo. Má tá Google Maps gníomhachtaithe, is féidir le Google Clónna Gréasáin Google a úsáid chun clónna a thaispeáint go haonfhoirmeach. Nuair a ghlaonn tú Google Maps suas, lódálann do bhrabhsálaí na clónna gréasáin riachtanacha isteach i do thaisce brabhsálaí chun téacs agus clónna a thaispeáint i gceart.
Baintear úsáid as Google Maps ar mhaithe le cur i láthair tarraingteach a dhéanamh ar ár dtairiscintí ar líne agus chun é a dhéanamh níos éasca na háiteanna a luaigh muid ar an suíomh Gréasáin a aimsiú. Léiríonn sé seo leas dlisteanach de réir bhrí Airteagal 6 alt. 1 lit. f GDPR. Dá n-iarrtar toiliú comhfhreagrach, is ar bhonn Airteagal 6 alt amháin a dhéantar an phróiseáil. 1 lit. GDPR. Is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.
Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi láimhseáil sonraí úsáideoirí i ndearbhú cosanta sonraí Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Clónna Gréasáin Google

Úsáideann an suíomh seo clónna gréasáin mar a thugtar orthu a sholáthraíonn Google chun clónna a thaispeáint go haonfhoirmeach. Is é an soláthraí Google Ireland Limited, Gordon House, Sráid na Bearú, Baile Átha Cliath 4, Éire, leis an máthairchuideachta Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Dá ngairtear Google anseo feasta.
Nuair a ghlaonn tú suas leathanach, lódálann do bhrabhsálaí na clónna gréasáin riachtanacha isteach i do thaisce brabhsálaí chun téacs agus clónna a thaispeáint i gceart. Chun na críche sin, ní mór don bhrabhsálaí atá in úsáid agat ceangal leis na freastalaithe Google. Tugann sé seo eolas do Google go bhfuarthas rochtain ar an suíomh Gréasáin seo trí do sheoladh IP. Úsáidtear Google WebFonts ar bhonn Airteagal 6 Alt. 1 lit. f GDPR. Tá leas dlisteanach ag oibreoir an tsuímh Ghréasáin i gcur i láthair aonfhoirmeach an chló-aghaidh ar a shuíomh Gréasáin. Dá n-iarrtar toiliú comhfhreagrach, is ar bhonn Airteagal 6 alt amháin a dhéantar an phróiseáil. 1 lit. a DSGVO, a mhéid a chuimsíonn an toiliú fianáin a stóráil i ngléas deiridh an úsáideora. Is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.
Mura dtacaíonn do bhrabhsálaí le clónna gréasáin, úsáidfidh do ríomhaire cló caighdeánach.
Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi Google Web Fonts anseo:
https://developers.google.com/fonts/faq
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Clónna Adobe

Úsáideann an suíomh Gréasáin seo clónna gréasáin ó Adobe chun clónna áirithe a thaispeáint go haonfhoirmeach. Is é an soláthraí Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).
Nuair a thugann tú cuairt ar an suíomh Gréasáin seo, lódálann do bhrabhsálaí na clónna riachtanacha go díreach ó Adobe ionas gur féidir iad a thaispeáint i gceart ar do ghléas. Bunaíonn do bhrabhsálaí nasc leis na freastalaithe Adobe i SAM. Tugann sé seo eolas do Adobe go bhfuarthas rochtain ar an suíomh Gréasáin seo trí do sheoladh IP. De réir Adobe, ní stóráiltear aon fhianáin nuair a chuirtear na clónna ar fáil.
Stóráiltear na sonraí agus déantar anailís orthu ar bhonn Airteagal 6 para. 1 lit. f GDPR. Tá leas dlisteanach ag oibreoir an tsuímh Ghréasáin i gcur i láthair aonfhoirmeach an chló-aghaidh ar a shuíomh Gréasáin. Más rud é go n-iarrtar an toiliú comhfhreagrach, is ar bhonn Airteagal 6 Alt amháin a dhéantar an phróiseáil. 1 lit. a DSGVO, a mhéid a chuimsíonn an toiliú fianáin a stóráil nó rochtain ar fhaisnéis i ngléas deiridh an úsáideora. Is féidir an toiliú a chúlghairm tráth ar bith.
Is féidir leat bunú nasc uathoibríoch a chosc ag am ar bith trí shocrú comhfhreagrach i do bhrabhsálaí Idirlín; is féidir ár suíomh a úsáid ansin freisin, ach gan na clónna Adobe.
Tá aistriú sonraí chuig SAM bunaithe ar chlásail chaighdeánacha chonarthacha Choimisiún an AE. Is féidir sonraí a fháil anseo: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil faoi Adobe Fonts ag: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.
Is féidir polasaí príobháideachta Adobe a fháil ag: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Do chearta

Do thoiliú le próiseáil sonraí a chúlghairm

Ní féidir roinnt oibríochtaí próiseála sonraí ach amháin le do thoiliú sainráite. Féadfaidh tú an toiliú atá tugtha agat cheana féin a chúlghairm tráth ar bith. Chun seo, m.sh. B. teachtaireacht neamhfhoirmiúil trí r-phost chugainn. Níl aon tionchar ag an gcúlghairm ar dhlíthiúlacht na próiseála sonraí a rinneadh go dtí an chúlghairm.

Ceart achomhairc chuig an údarás inniúil maoirseachta

I gcás sáruithe ar an dlí um chosaint sonraí, tá an ceart ag an duine lena mbaineann gearán a dhéanamh leis an údarás inniúil maoirseachta. Is é an Coimisinéir Stáit um Chosaint Sonraí agus um Shaoráil Faisnéise na Réine Thuaidh-Westphalia, Düsseldorf, an t-údarás inniúil maoirseachta maidir le saincheisteanna cosanta sonraí.

Ceart chun iniomparthacht sonraí

Tá sé de cheart agat sonraí a phróiseáilimid go huathoibríoch ar bhonn do thoilithe nó chun conradh a chomhlíonadh a bheith tugtha ar láimh duit nó do thríú páirtí i bhformáid choiteann atá inléite ag meaisín. Má iarrann tú go n-aistreofaí na sonraí go díreach chuig duine eile atá freagrach, ní dhéanfar é sin ach a mhéid atá sé indéanta go teicniúil.

Ceart chun faisnéise, ceartú, scriosadh, blocáil

De réir Airteagal 15 GDPR, tá tú i dteideal faisnéis chuimsitheach a iarraidh ar MC-Bauchemie ar na sonraí atá stóráilte fút ag am ar bith. De réir Airteagal 17 GDPR, is féidir leat iarraidh orainn sonraí pearsanta aonair a cheartú, a scriosadh nó a bhlocáil ag am ar bith.