Botament stegkrage: Ny detaljerad lösning för tätning av det moderna duschutrymmet

Botament har utvecklat en ny detaljerad lösning för tätning av moderna duschutrymmen: Stegkragen är en fabrikstillverkad tätningskrage som på ett säkert sätt tätar den känsliga punkten vid gränsen mellan den lutande avjämningsmassan i duschområdet och den horisontellt lagda avjämningsmassan i resten av badrummet med höjdförskjutning mot den stigande duschbakväggen.

Fram till i dag har man ofta försökt att forma denna detalj genom att göra ibland riskabla snitt i tätningstejpen och öka användningen av flytande tätningsmedel. De skikttjocklekar som uppstår på grund av överlappning av tätningsband och ökad mängd vattentätning har dock en negativ inverkan på den efterföljande kaklingen.

Med den nya stegkragen från Botament kan detta område dock förseglas rationellt och säkert.

Den nya produkten finns i olika höjder från 12 mm till 20 mm och finns för höger eller vänster anslutningssida.