Botament RD2 – det reaktiva tätskiktet som lim för kakelplattor

En tydlig produktportfölj är en del av Botaments uppdragsbeskrivning. Syftet med denna princip är att kunna lösa så många uppgifter som möjligt med så få produkter som möjligt.
I dag är denna princip emellertid också en hörnsten för en hållbar användning av värdefulla resurser. Multifunktionella produkter kan helt enkelt användas och konsumeras oftare. Detta minskar antalet produkter som måste hållas i lager och den därmed sammanhängande risken för överfyllda lager. Produkter som inte har ett överlager behöver inte produceras, förpackas eller transporteras. En win-win-win-situation för miljön, handeln och förädlarna. För att leva på ett hållbart sätt finns det därför inget sätt att undvika multifunktionella produkter.

En av dessa produkter är Botament RD2 The Green 1. Som det första reaktiva tätningsmedlet är RD2 lika välkänt som framgångsrikt inom segmentet för tätningsmedel för byggnader och firar 10-årsjubileum nästa år!

Efter många tester och försök är RD2 The Green 1 nu också redo att användas som ett mycket flexibelt och vattentätt kakellim för kakelplattor upp till 60 x 60 cm utomhus. Fördelarna med den här typen av installation är bland annat den betydligt minskade risken för utblomstring och frostskador samt den höga motståndskraften mot avisningssalt. Dessutom har den höga elasticiteten hos RD2 en frikopplingseffekt. Detta gör RD2 särskilt lämplig för kompositvattentätning på balkonger och terrasser.

För att göra detta kammas nyblandad RD2 med upp till 30 % sand på det helt torra tätskiktet med hjälp av en tandspackel eller en medelbäddsspackel. Plattorna sätts sedan in i limbädden och riktas som vanligt med en tryckande, lätt tryckande rörelse.
Det var allt!