MC-Bauchemie Sp. z o.o.
Oddział BOTAMENT 
ul. Prądzyńskiego 20
63-000 Środa Wlkp.
Tel. 61 286 45 00


BOTAMENT SystembaustoffeGmbH & Co. KG
Am Kruppwald 2
446238 Bottrop
Tel. 0 20 41 / 10 19 - 0
Fax 0 20 41 / 16 24 13 
Sitz: D-45133 Essen
HRA 6288, Essen


Osobiście odpowiedzialny partner:
Josef Verhoven Botament Systembaustoffe GmbH 
HRB 4959 Amtsgericht Gelsenkirchen,
Geschäfsführer: Roland Schepers.

  
Wskazówki prawne: 
Nasze strony internetowe przygotowaliśmy bardzo starannie. Pomimo tego nie możemy zagwarantować, że wszystkie dane są prawidłowe i kompletne. Informacje podane na naszych stronach internetowych należy traktować wyłącznie jako ogólne informacje o BOTAMENT®
  
Nie mogą one zastąpić ani fachowego doradztwa ani też nie służą jako konsultacja odnośnie produktów czy też jako instrukcje użytkowania i stosowania produktów BOTAMENT®
  
Jeżeli chodzi o specjalistyczne zapytania odnośnie naszych produktów i usług prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez nasze strony internetowe. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie czy też pośrednie błędy i szkody powstałe w wyniku zastosowania niniejszych informacji. Informacje zawarte na niniejszych stronach internetowych są ustawicznie opracowywane na nowo i podlegają zmianom bez uprzedzenia. Także z tego tytułu nie wynika żadna odpowiedzialność. 
  
Wskazówka odnośnie ochrony danych: 
W celu ściągnięcia danych oraz zażądania informacji niezbędne jest podanie osobistych danych wymaganych na naszej stronie internetowej. 
BOTAMENT® zachowuje te dane, aby móc opracować Państwa zapytanie i przesłać Państwu informacje i dokumentacje odnośnie produktu i serwisu oraz zaoferować Państwu w ramach naszej pracy możliwie najwyższą jakość usług. BOTAMENT® będzie traktować te dane poufnie i udostępniać osobom trzecim tylko w takim zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne do realizacji powyższych celów. 
  
  
Wskazówka odnośnie Google Analytics: 
Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, usługi analizującej Google Inc. („Googleœ). Google Analytics stosuje tzw. pliki „Cookiœ, pliki tekstowe,które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę wykorzystywania przez Państwa strony internetowej. Informacje wytworzone przez pliki Cookie odnośnie wykorzystywania przez Państwa strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) przekazywane są na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa ze strony internetowej, aby zestawić raporty o aktywności strony internetowej dla jej właściciela oraz w celu świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i z internetu w ogóle. 
Google przekazuje te informacje ewentualnie również osobom trzecim, o ile jest to wymagane przepisami ustawowymi lub jeżeli osoby trzecie na zlecenie Google opracowują niniejsze dane. Google w żadnym wypadku nie połączy Państwa adresu IP z innymi danymi z Google. Poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania możecie Państwo zapobiec zainstalowaniu plików cookie; zwracamy jednak Państwu uwagę na to, że w takim przypadku nie będziecie Państwo mogli ewentualnie w pełnym zakresie wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej. Poprzez korzystanie z tej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie pobranych przez Państwa danych przez Google w opisany powyżej sposób i w opisanym powyżej celu. 

Botament®, iStock®, Fotolia®