Colofon

Netherlands - MC-Bouwchemie

Het Eek 9b

4004 LM Tiel

Telefoon: +31 (0) 344 - 633700

E-mail: info@mc-bouwchemie.nl

 

BOTAMENT® Systembaustoffe 
GmbH & Co. KG 
Am Kruppwald 1 
46238 Bottrop 
Tel. +49 20 41 / 10 19 - 0 
Fax +49 20 41 / 10 19 87 

 

persoonlijk aansprakelijke vennoot:

Josef Verhoven Botament Systembaustoffe GmbH
HRB 4959 Amtsgericht Gelsenkirchen,
zaakvoerder: Roland Schepers

 

Juridische informatie:
Wij hebben de pagina's van onze website zorgvuldig samengesteld. We kunnen evenwel niet garanderen dat alle informatie correct en volledig is. De op onze webpagina's vermelde informatie dient uitsluitend als algemene informatie over BOTAMENT®.
Ze vervangt geenszins vaktechnische adviezen en ze dient niet als productinformatie of als aanwijzing over het gebruik of de hantering van BOTAMENT®-producten. Voor speciale vragen met betrekking tot onze producten en diensten raden wij u aan, via deze webpagina's, met ons contact op te nemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor een gebrek dat of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. De informatie op deze webpagina's wordt voortdurend bijgewerkt en wordt zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd. Ook hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Privacyverklaring:
Om gegevens te downloaden of informatie aan te vragen, is het noodzakelijk dat u ons de persoonlijke gegevens meedeelt die op de webpagina gevraagd worden. BOTAMENT® slaat deze gegevens op, om uw aanvraag te verwerken, om u productinformatie, service-informatie en documenten op te sturen, en om u, in het kader van ons werk, de best mogelijke kwaliteit van dienstverlening te bieden. BOTAMENT® zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en ze aan derden slechts overmaken, wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden.
 
 
 
 
1. Beperking van de aansprakelijkheid
De inhoud van de webpagina's is met de grootste zorg opgesteld. De aanbieder staat evenwel niet garant voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de beschikbaar gestelde inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website gebeurt op eigen risico van de gebruiker. Bijdragen met vermelding van een naam geven de mening van de auteur weer en niet noodzakelijk de mening van de aanbieder. Enkel door het gebruik van de website komt geen contractuele verbintenis tussen de gebruiker en de aanbieder tot stand.

2. Externe links
De website bevat koppelingen naar websites van derden ("externe links"). De betreffende aanbieder is verantwoordelijk voor die websites. Bij de eerste koppeling van de externe links heeft de aanbieder gecontroleerd of de externe inhoud niet in strijd is met de wet. Op dat ogenblik werden geen overtredingen gevonden. De aanbieder heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving noch op de inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder eigenaar wordt van de inhoud achter de verwijzing of de link. Van de aanbieder kan geen voortdurende controle van de externe links verwacht worden, zonder concrete aanwijzingen voor overtredingen. Indien men evenwel kennis heeft van overtredingen, worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.

3. Auteursrecht en de naburige rechten
De op de website gepubliceerde informatie is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en de naburige rechten. Elk gebruik dat door het Duitse auteursrecht en de aanverwante rechten niet toegelaten is, vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve eigenaar. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken en weergeven van de inhoud in gegevensbanken of andere elektronische media en systemen. Hetzelfde geldt voor de inhoud en rechten van derden. De ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhoud of complete pagina's is niet toegestaan en is strafbaar. Alleen kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik zijn toegestaan. De weergave van deze website in externe frames is enkel toegestaan met schriftelijke toestemming. 4. Door het bezoeken van de website van de aanbieder kan informatie over de toegang (datum, tijd, bekeken pagina) worden opgeslagen. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens, ze zijn anoniem. Ze worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. Ze worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. De aanbieder wijst er nadrukkelijk op dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij het communiceren via e-mail) veiligheidsrisico's inhoudt en niet volledig beschermd kan worden tegen toegang door derden. Het gebruik van de contactgegevens van de colofon voor bedrijfsreclame is uitdrukkelijk niet gewenst, tenzij de aanbieder van tevoren zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven of er al een zakelijke relatie bestaat. De aanbieder en alle personen die op deze website genoemd worden, maken hierbij bezwaar tegen elk commercieel gebruik en openbaarmaking van hun gegevens.

5. Bijzondere voorwaarden voor het gebruik
Indien bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de hierboven genoemde nummers 1 tot 4, zal dit uitdrukkelijk worden vermeld op de betreffende plaats. In dit geval gelden in elk afzonderlijk geval de bijzondere gebruiksvoorwaarden.
 

 


Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookies gegenereerd wordt over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten voor de websitebeheerder op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het website- en internetgebruik. Google zal deze informatie indien nodig aan derden overmaken, indien dit door de wet bepaald is of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen enkel geval aan andere gegevens van Google koppelen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browsersoftware juist in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website volledig kunt benutten. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het verwerken van de over u verworven informatie door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

 

Botament®, iStock®, Fotolia®