Spárování do lehkého zatížení

Spárování jednosložkovou spárovací hmotou na dlažební kostky


Spojená stavební konstrukce umožňuje spárování s ohledem na očekávané zatížení finální krytiny. Pokud se předpokládá zatížení pěším provozem, jako např. na terasách nebo zahradních cestách, pak je optimálním řešením jednosložková spárovací hmota na dlažební kostky. Výhodami jsou zpracování téměř nezávislé na povětrnostních podmínkách, dále nezávislost na přívodu elektřiny a okamžitě zpracovatelný výrobek.

Spárovací hmotu lze nanášet jako suchou nebo mokrým způsobem.

Zalití spár pomocí gumové stěrky nebo hrabla napomáhá optimálnímu zhutnění spár a jejich dostatečnému zaplnění.

Namočením dlážděných ploch před spárováním dojde k jejich dostatečnému nasycení vodou. Tím se sníží schopnost kamenů vsakovat pojivo a redukuje se tak tvorba lesklého filmu. 

Tip:

Praktický tip: 

Otevřené balení jednosložkové spárovací hmoty BOTAMENT® Garden PF 1 K je možné uchovat pro použití na další stavbě. Maltu v balení stačí vzduchotěsně pokrýt 2 – 3 cm čisté vody a uzavřít balení.    

1

Namáčení podkladu až po nasycení dlažby    

2

Vylití spárovací hmoty na dlažbu  

3

Rozprostření spárovací hmoty BOTAMENT® Garden PF 1K   

4

Důkladné zaplnění a zhutnění spár   

5

Závěrečné zametení a očištění dlažby    

System-Komponente
Ansprechpartner finden