Rychlovazné potěry

Plovoucí uložení


Takzvané plovoucí potěry, tedy potěry na izolačních vrstvách, jsou v moderní výstavbě stále častěji poptávány kvůli vzrůstajícímu požadavku na tepelnou a zvukovou izolaci. Coby vytápěné potěry slouží rovněž k zabudování otopných soustav. Na základě stále se zkracujících termínů výstavby bývá významným bodem rychlá vyzrálost potěrů. Materiálově technické požadavky na rychlovazné potěry jsou ohromné. Parametry vytvrzení, smrštění a zkroucení je nutné dostat pod trvalou kontrolu kvůli zamezení vzniku škod. Průběh vytvrzování za souběžného kontrolovaného smrštění je možné zaručit výlučně používáním jakostních cementů CEM I. 

1

Míchání hmoty BOTAMENT® M 56 Speed 

2

Ukládání směsi BOTAMENT® M 56 Speed na separační vložku 

3

Stažení potěru 

4

Hlazení potěru  

5

Zatažení potěru  

System-Komponente
Ansprechpartner finden