Zajištění kvality

Zajištění kvality izolací

Jistota při vytvrzení a kontrola tloušťky nanesené vrstvy


Měření vrstvy za mokra 

Zajištění kvality izolací je popsáno v normě DIN 18 195. Měření je snadné a lehce proveditelné. Poskytuje zpracovateli vysokou míru jistoty a slouží také jako důkaz stavbyvedoucímu o vykonané práci. V rámci zajištění kvality se provádí četné měření nanesené tloušťky vrstvy udávané výrobcem.

Což představuje nejméně 20 měření na objekt, resp. 20 měření na každých  100m2. Výsledky se zapisují do prováděcího protokolu*. Tento způsob měření zajišťuje dostatečnou tloušťku vytvrzené izolace v celé ploše.

Kontrola vytvrzení   

Kromě tloušťky za mokra se jako další kontroluje také vytvrzování. U reaktivní stěrky RD 2The Green 1 lze vytvrzení odvodit na základě optické kontroly. Při provádění izolačních vrstev živičnými stěrkami se provádí kontrola postupu vytvrzování na referenčním vzorku. Za tímto účelem se na podklad, podobný konkrétnímu zdivu, vytvoří vzorek z bitumenové stěrky do klínu. Následně se vzorek uloží do stavební jámy, kde se očekávají nejméně příznivé podmínky pro vytvrzení. S přihlédnutím ke kvalitě použitého výrobku a daným klimatickým podmínkám se zhruba za 2 – 3 dny odřízne část klínu pomocí nože na koberce. Teprve když materiál dosáhne soudržné a kompaktní struktury, pak je možné hovořit o stavu úplného vytvrzení. Až potom je možné započít s ukládáním drenážních a ochranných desek DS 993. Při provádění izolačních prací je v každém případě nezbytné zdokumentovat jednotlivé zkoušky. Rádi Vám poskytneme náš prováděcí protokol*. 

Tip:

1

Měření vrstvy za mokra 

2

Destrukční zkouška referenčního vzorku 

System-Komponente
Ansprechpartner finden