Rychlá stavební hydroizolace konstrukcí pod úrovní

Reaktivní izolování bez bitumenu


Nová jedinečná technologie pojiva na bázi polymerů u výrobku BOTAMENT® RD 2The Green 1 nabízí zpracovateli zcela nové vlastnosti pro zpracování a nejvyšší míru spolehlivosti. Navíc je postradatelná jak penetrace, tak vyztužující tkanina. Tím se redukuje počet systémových komponentů.

V rámci stavební izolace se nanáší nepatrné vrstvy, což přináší úsporu času i materiálu.

Při zatížení zemní vlhkostí je požadována tloušťka 2 mm po proschnutí, při zatížení hromadící se srážkovou vodou je to 2,5 mm.

 

Na porézních minerálních podkladech, jako např. betonu, se před aplikací izolačních vrstev doporučuje nanést tenkou uzavírající vrstvu za účelem zabránění tvorby případných puchýřků. Suché podklady je nutné nejprve zvlhčit pro získání matně vlhkého podkladu.

Ve všech koutech je nutné vytvořit minerální fabiony nebo v rámci provádění 1. izolační vrstvy zapracovat systémový izolační pás BOTAMENT® SB 78, který se následně překryje prová­děnou 2. vrstvou. 

Tip:

Produkt BOTAMENT® RD 2The Green 1 splňuje požadavky směrnice DIBt (SRN) „Hodnocení vlivu stavebních hmot na povrchovou a spodní vodu“. Mimoto je také vhodný pro použití v jímkách na močůvku. 


Profilovaný povrch a velkoplošné poruchy je možné rychle zapravit hmotou BOTAMENT® RD 2The Green 1 s přídavkem 30 % sušeného křemičitého písku! 

1

Uzavírací vrstva BOTAMENT® RD 2The Green 1  

2

Vytvoření napojení stěny na podlahu výrobkem BOTAMENT® SB 78  

3

Nanášení první vrstvy BOTAMENT® RD 2The Green 1  

4

Nanášení druhé vrstvy

5

Čelní strana základové desky (přetažení min. 10 cm) 

System-Komponente
Ansprechpartner finden