Příprava podkladů

Izolování stavebních konstrukcí pod úrovní terénu


Stavební izolační hmoty BOTAMENT® jsou vhodné pro použití na všech minerálních podkladech. V zájmu dosažení optimální soudržnosti izolačních hmot s podkladem je v každém případě nutné provést pečlivou přípravu podkladu. Nejprve se musí z podkladu odstranit betonové nálitky (výčnělky), písková hnízda, maltové hrudky a všechny další uvolněné části nebo separační vrstvy a látky. Nerovnosti, prohlubně a porušená místa do 5 mm lze vyplnit stavebními izolačními hmotami. Při větších poruchách a výlomech přicházejí na řadu naše vyrovnávací a opravné malty BOTAMENT® M 90 nebo M 36 Speed, kterými je možné vyplnit otevřené styčné a ložné spáry ve zdivu. Poté je možné nanášet bitumenový penetrační nátěr BOTAMENT® BE 901, případně na silně nasákavé nebo sprašující podklady hloubkově zpevňující nátěr BOTAMENT® D 12.

 

Porézní podklady, příp. obsahující větší množství lunkrů, jako např. betonové a pemzové, je nutné před prováděním izolační vrstvy opatřit tenkou uzavírající vrstvou z vybrané stavební izolační hmoty.

Všechny podkladní plochy musejí vykazovat dostatečnou pevnost, únosnost a zároveň v době aplikace izolační vrstvy musí být suché, nanejvýš matně vlhké a bez námrazy. 

Tip:

Přezkoušení podkladu

 

Zkouška oděru:

Při přejetí rukou po podkladu se nesmějí uvolňovat žádné jeho součásti.

 

Zkouška vrypem:

V tomto případě se pomocí kovového předmětu, např. šroubováku, nože nebo hřebíku, provedou vrypy do povrchu podkladu v podobě mřížky. Čím hlubší vryp tím nižší pevnost, resp. únosnost podkladu. Podle úlomků na hranách drážek a v jejich křížení je možné rovněž vyvodit závěr o únosnosti podkladu. Pokud se odlupují částečky nebo dojde k proniknutí hrotu, je nutné odstranit neúnosné vrstvy. Pórobeton a sprašující podklady se musí ošetřit hloubkově zpevňující penetrací.

 

Zkouška přilnavosti:

Podklad musí v krátké době absorbovat nanesenou vodu. Mokré lesknoucí se plochy jsou nežádoucí, na matně vlhký podklad je možné bez problémů pokračovat. 

1

Odstranění volných částic a sražení hrany základu 

2

Sražení vnější hrany zdiva  

3

Ochrana paty základu před působením negativního tlaku vody pomocí produktů BOTAMENT® M 34 nebo MS 30

4

Zarovnání poškozených míst a výlomů výrobky BOTAMENT® M 90 nebo M 36 Speed 

5

Penetrace základním bitumenovým nátěrem BOTAMENT® BE 901  

6

Penetrace zpevňujícím nátěrem BOTAMENT® D 12 

7

Vytvoření náběhového fabionu maltou BOTAMENT® M 36 Speed