Izolování v tempu

Bitumenový samolepicí pás BOTAMENT® KSK


Samolepicí živičný pás BOTAMENT KSK se výborně hodí pro zvlášť rychlé provádění stavebních izolací dle části 4 (proti zemní vlhkosti a nestoupající srážkové vodě) a části 5 (proti namáhání netlakovou vodou na stropních konstrukcích a v místnostech zatěžovaných provozní vodou) dle normy DIN 18 195.

Pomineme-li konstrukce v kontaktu se zeminou, jako sklepní stěny a terasy, je možné pásem BOTAMENT KSK za časové úspory spolehlivě izolovat také vyčnívající konstrukce jako balkóny.    

Příprava podkladu se provádí totožným způsobem jako u živičných stěrkových hmot. Penetrační nátěr BOTAMENT BE 901 se nanáší na podklad neředěný nebo nanejvýš v poměru 1:1 s vodou. Před lepením pásu BOTAMENT KSK se nejprve připraví části do koutů, nároží a na trubní prostupy.

V koutech se na čelní část základové desky nejprve přilepí pruh pásu 10 × 30 cm, následně se do koutu vlepí naměřený díl ve tvaru trojúhelníku.

Poté se připraví díl o rozměru 30 × 30 cm z jedné strany proříznutý do poloviny, jímž se přelepí přechod ze základové desky na stěnu.

Následné lepení pásů se provádí s překrytím o 8 cm. 

Tip:

Butylová páska – řešení problematických míst   

Samolepicí butylová páska BOTAMENT BD se vyznačuje svou všestrannou použitelností. Lepicí strana pásky je chráněna dvoudílnou krycí fólií. To zjednodušuje její zapracování do koutů a na okrajových oblastech. Lícová strana pásky tvoří kašírovaná textilie, která umožňuje následné navázání minerálních produktů. 

1

Penetrace podkladu nátěrem BOTAMENT BE 901, příp. BOTAMENT B 97 L 

2

Řezání pásu KSK nožem 

3

Přitlačení pásu KSK gumovým válečkem v koutech  

4

Lepení koutů 

5

Lepení nároží 

6

Lepení trubních prostupů

7

Přelepení horní části pásů KSK v oblasti soklu butylovou páskou BOTAMENT® BD

System-Komponente
Ansprechpartner finden