Sanovat, renovovat, modernizovat

Exkurze:

Potěry


Co je potěr?

Vrstva nebo vrstvy potěrové maty, která je nanášená přímo na podklad, spojená nebo oddělená a uložená na dělicí nebo izolační vrstvu aby splňovala jednu nebo více z následujících funkcí:

  • dosažení stanovené výšky
  • podklad pro uložení podlahové krytiny
  • přímé zatížení

 

Potěry se v souladu s normou DIN 18560 „Potěry ve stavbách“, dělí podle jejich konstrukce na plovoucí potěry, oddělené potěry na kluzné vrstvě, spojené potěry a potěry s podlahovým topením. Českou obdobou je ČSN 74 4505 „Podlahy - Společná ustanovení“. Vlastnosti a požadavky na potěry určuje EN 13 813 „Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky“.

Tip:

Jednoduché přezkoušení únosnosti potěrů

  • Vždy platí mít oči otevřené! Důkladnou prvotní prohlídkou lze odhalit některé závady.
  • Únosnost je možné stanovit vrypovou zkouškou ve formě mřížky.
  • Zkouška smáčením vypovídá o nasákavosti podkladu a zároveň odhalí zbytky separačních prostředků. 

Zkouška poklepem může prozradit oddělená místa. 

1

Cementový potěr (CT)

Jedná se o druh potěru, který se vyskytuje velmi často a používá ve všech typech budov. Cementové potěry odolávají vlhkosti, ale v prvních několika týdnech po zabudování vykazují významné smrštění cca 0,5 mm/m. Díky pojivu jsou cementové potěry obvykle šedé. Nejčastěji jsou ukládány jako zavlhlé směsi. Pro stavitele, kteří mají na spěch, jsou k dispozici rychlovazné potěry, ty ztvrdnou za několik hodin a poté mohou být okamžitě pokryty dlažbou. Na velkých stavbách jsou případ od případu využívány lité potěry se speciálními vlastnostmi.

2

Potěr na bázi síranu vápenatého (CA)

Tento rozšířený potěr se rovněž používá ve všech typech objektů. Síranové potěry, nazývané také anhydrity, zůstávají po vytvrzení citlivé na vlhkost a musí být chráněny odpovídajícím způsobem. Oproti tomu nevykazují téměř žádné smrštění, a proto mohou být zabudovány takřka beze spár. Vedou rychleji teplo než cementové potěry a proto jsou populární obzvláště jako topné mazaniny. Vzhledem k pojivu síranu vápenatému jsou potěry obecně velmi světlé, lehce nažloutlé až nahnědlé. Potěry na bázi síranu vápenatého jsou obvykle zabudovávány jako lité podlahy (CAF), z důvodu ušetření času a zajištění optimálního vyrovnání.

3

Litý asfaltový potěr (AS)

Potěr na bázi bitumenu neobsahuje vodu. Potěry z litého asfaltu jsou využívány hlavně v komerční a průmyslové výstavbě, ale také pro renovaci starých dřevěných trámových stropů. Neabsorbují žádnou vlhkost a mohou být zakryty ihned po ochlazení. Nicméně pokud jsou vystaveny teplu, mají sklon k velké roztažnosti. To je důvod, proč by vytápěné potěry z litého asfaltu obecně neměly být předlážděny. Díky plasticitě asfaltových potěrů také dochází vlivem bodového zatížení k jejich deformaci. 

4

Hořečnatý potěr (MA)

Na uvedený druh potěru, také nazývaný xylolit (s příměsí dřeva), lze příležitostně narazit ve starých domech. V současnosti je takřka výhradně používán s minerální příměsí v průmyslové výstavbě. Takzvané magneziové průmyslové potěry se vyznačují vysokými pevnostmi povrchu a jsou přímo zatížitelné. Předtím je nutné opatřit hořečnatý potěr ochrannou vrstvou, protože jsou extrémně citlivé na vlhkost. Ve starých objektech je tato ochranná vrstva nejčastěji červené nebo zelené barvy. 

System-Komponente
Ansprechpartner finden